Svensk motion om fred gick igenom på båda världskonferenserna

Under sommaren 2021 samlade de två världsorganisationerna inom scoutrörelsen, WAGGGS och WOSM, scoutorganisationer och globala partners världen över för att forma framtiden för världens ledande utbildningsungdomsrörelse. Vi frågade Joel Bergstrand som deltog på mötena hur det gick till när Sveriges fredmotioner om ett utvidgat fredsbegrepp antogs.

De två världsorganisationerna inom scoutrörelsen, WAGGGS och WOSM, har nyligen haft sina globala konferenser. Svenska Scouterna har haft stor framgång på båda konferenserna, och fått sina motioner om ett utvidgat fredsbegrepp antagna. Joel Bergstrand, som ledde den svenska delegationen till WOSM konferensen berättar:

- Motionerna betyder att den internationella scoutrörelsen ställer sig bakom FNs agenda 2250 om unga, fred och säkerhet från 2015. Agendan är ett globalt ramverk som utforskar hur konflikter påverkar ungas liv och vad som måste göra för att begränsa dess effekter samt hur unga kan bli meningsfullt inkluderade i att skapa fredliga samhällen. Agendan ser konflikt från ett barn- och ungdomsperspektiv och sätter dem i fokus.

- Fred är inte något scoutrörelsen kan arbeta på själva utan vi måste samverka med våra samhällen och andra aktörer som jobbar för vårt gemensamma mål av att skapa en bättre värld. Till sist vill vi att scoutrörelsen ökar den positiva påverkan vi har när vi jobbar för fred. Alla vi som engagerar oss inom scoutrörelsen bidrar till fred över gränser och för ökad förståelse mellan människor. Vi hoppas kunna använda det breddade fredsperspektivet i vårt framtida påverkansarbete, både nationellt och internationellt.