Listening Ears

Scouternas mål är en trygg verksamhet fri från övergrepp och kränkningar i alla former. Att prata om det som är svårt är grunden för att kunna skapa trygghet och möjliggöra utveckling!

Syftet med Listening Ears är att skapa en trygg miljö för barn och unga genom att det finns vuxna funktionärer tillgängliga för samtal om allt möjligt på våra större arrangemang och läger. Vid upplevd otrygghet kan man dessutom behöva prata med någon som har särskild kompetens i samtalet som verktyg och är väl förtrogen med Trygga mötens syfte och innehåll i Scouterna.

Synlighet

Scouterna nationellt har på större centrala arrangemang, det vill säga nationella jamboreer och inom kontingenter till världsscoutjamboreer anordnat Listening Ears. Detta då vi märkt av ett stort behov av att ha en beredskap för att kunna arbeta med psykosociala frågor.

Listening Ears består av funktionärer som samtalar med deltagare om allt, både roliga och spännande upplevelser och det som är svårare. Till Listening Ears är man välkommen oavsett om man är ledsen, arg, glad, förälskad, rädd eller orolig. Ledare som på olika sätt behöver stöd i sitt ledarskap är också välkomna!

Listening Ears har på Scouternas större nationella arrangemang även bidragit med kunskap och stöd vid händelser kopplade till Trygga möten då det varit kopplat till den nationella Trygga möten-gruppen och anställda samordnare för Trygga möten inom Scouterna.

Vill ni ha ett eget Listening Ears?

På Scouternas nationella arrangemang förvaltas, utvecklas och kvalitetssäkras konceptet för Listening Ears av den nationella Trygga möten-gruppen som leds av anställd samordnare på Scouterna. Kanske vill ni anordna ett Listening Ears på ert läger i sommar? Här kan ni hitta mer information om sådant som kan vara bra att tänka på!

Läs mer här

Frågor?