Hjälp och stöd hos andra organisationer

Här har vi listat webbsidor och mottagningar, där du som är ung eller vuxen kan få stöd eller läsa mer om dina rättigheter och psykisk hälsa.

Prata gärna med en vuxen som du litar på om du mår dåligt eller blivit utsatt för våld eller övergrepp och behöver stöd.

 

För dig som är barn och ungdom

1177 - Hit kan du ringa eller gå in på 1177:s webbsida och få hjälp och råd om vart du kan söka vård och stöd hos olika mottagningar, såsom din närmaste vårdcentral eller Barn- och ungdomspsykiatri (BUP).  

BARNOMBUDSMANNEN är en statlig myndighet som informerar om barnkonventionen och undersöker hur den fungerar i Sverige. På Barnombudsmannens hemsida kan du lära dig massor om dina rättigheter. 

BRIS ger stöd till alla under 18 år via chat, telefon eller mejl och de har öppet dygnet runt!  

- Telefonnumret till Bris är 116 111. 

Du kan även träffa en kurator och träffa andra barn i samma situation och få kunskap om dina rättigheter. 

DITT ECPAT ger och råd om sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL för dig under 18 år. Hit kan du ringa, chatta eller maila. 

DAGS ATT PRATA OM är en webbsida där du kan läsa mer om vad sexuella övergrepp är och var du kan vända dig för att få hjälp eller om du misstänker att någon annan far illa. 

JAG VILL VETA här kan du hitta information om dina rättigheter om du blivit utsatt för ett brott även på nätet. 

JOURHAVANDE KOMPISär chattjouren för alla upp till 25 år. Hit kan du vända dig för att snacka om precis vad som helst och du får vara anonym. 

KILLFRÅGOR.SE erbjuder stöd via chatt och mejl för dig som ser dig som kille. Här finns vuxna som kan ge dig stöd via nätet. 

NSPH  här kan du hitta information om vart du kan vända dig om mår psykisk dåligt och behöver hjälp. 

POLISEN har en sida om hur unga luras in i gängkriminalitet. Där hittar du även broschyren Gängsnacket

SUICIDE ZERO här kan du hitta fakta om självmord och lära dig mer om hur du kan bemöta någon som mår dåligt. 

SJÄLVMORDSLINJEN, MIND - här kan du få hjälp om du eller någon du känner tänker på självmord. Du kan ringa 90 101, chatta eller mejla. 

SOCIALTJÄNSTEN - Deras jobb är att hjälpa barn, unga och familjer som inte har det bra hemma.   

 kollpasoc.se här kan du läsa mer om vad socialtjänsten kan hjälpa till med och hur du hittar socialtjänsten i din kommun. 

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. Via webbsidan kan du finna din närmaste Ungdomsmottagning och få kunskap om kroppen, sex och relationer.  

UNIZONS TJEJJOURER här finns kontaktuppgifter till Unizons tjejjourer runt om i Sverige. På Unizons jourer får kvinnor och barn som blivit utsatta för våld hjälp. Hos jouren möter de någon som lyssnar, stöttar och peppar och hjälper. 

UPPDRAG PSYKISK HÄLSA - Här finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider i samband med Covid -19. 

VARA NERE - Organisationen Mind arbetar med att rusta unga för livet genom att höja kunskapen om psykisk hälsa och ge verktyg för samtal. 

Här kan du hitta fakta om självmord och lära dig mer om hur du kan bemöta någon som mår dåligt. 

TRYGGA BARNEN för dig mellan 7-25 år som lever i eller har växt upp i en familj där någon vuxen dricker för mycket eller har någon annan form av missbruk. Du kan chatta eller få stödsamtal med en trygg kontakt och delta i grupper och aktiviteter. 

Lilla Krisinfo - På den här sidan har Lilla Krisinfo (en del av Krisinformation.se och MSB) och Bris (Barnens rätt i samhället) samlat frågor och svar om det ökade våldet i samhället, och hur vuxna försöker få det att sluta.

För dig som är vuxen

Här får du som vuxen tips på vart du kan vända dig om du är orolig för ett barn eller behöver råd om hur du ska agera eller om du själv mår dåligt. Vi tipsar även om webbkurser och ledarmaterial.  

1177 - Hit kan du ringa och få hjälp till att bedöma symptom och få råd om vart du kan söka vård och stöd på mottagningar. 

BRIS VUXENTELEFON - tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. 

FRIENDS  - ger råd om vad du kan göra i olika situationer kopplade till mobbning och andra kränkningar. 

INTEGITETSSKYDDSMYNDIGHETEN Om du blivit kränkt på nätet | IMY - här finns information om vad du kan göra om du eller någon annan blivit illa behandlad på nätet? Eller om det någon som har skrivit något nedsättande om dig eller någon annan eller kanske lagt upp en bild på du eller någon annan inte vill att andra ska se. 

LEDARE SOM LYSSNAR är en gratis webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden som Folkhälsomyndigheten har utvecklat. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. 

MIND erbjuder medmänskliga samtal med volontärer, anonymt och kostnadsfritt via telefon och chat. Mind har tillsammans med Bilda även tagit fram en webbutbildning. 

VARA NERE LEDARUTBILDNING (MIND/BILDA) E-Learning From Grade  

 -  är en utbildning för dig som leder unga och hur du kan stötta någon som inte mår bra.  

RÄDDA BARNEN - har samlat tips och råd till hur du som vuxen kan stötta barn och unga i din närhet på sin hemsida. 

SOCIALTJÄNSTEN - om du är orolig för ett barn och funderar på att göra en anmälan till Socialtjänsten så kan du kontakta Socialtjänsten i den kommun där du bor för att fråga om råd.