Bygg en igloo

Bygg en igloo är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Ska ni på vinterläger där det finns mycket snö? Låt scouterna få en riktigt cool upplevelse när de bygger och övernatta i en igloo.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, Ledare.

Gruppstorlek: 1-8 pers.

Så genomför du aktiviteten


Förberedelse

Man behöver vindpackad snö som är så hård att man kan skära ut block till bygget.

Lämplig storlek på blocken är 60X80X20 centimeter. Till en tvåmans-igloo behövs 35-40 block så det behövs gott om tid för att bygga igloon.

Bygget kräver två man – en inne i cirkeln och en som bär fram blocken.

Bygg igloon

Börja med att rita upp byggplatsen med en skidstav. Första varvets block ställs på cirkeln och lutas kraftigt inåt. Med snösåg skär man av blocken så att igloon får en stigande gänga.

För varje varv ökas lutningen inåt och man måste hela tiden se till att gängan stiger – det garanterar att blocken binder varann. Högst upp passar man in ett toppblock.

Den som radat blocken gräver sig nu ut genom väggen och formar igloons ingång. Runt hålet byggs ett vindfång av block. Därefter öser man lössnö över hela igloon. Har man god tillgång på rätt sorts snö kan man bygga en igloo på två timmar.

Detta material behöver du

Snö, spadar, skidstavar, snösåg, vantar.

Referenser

Scoutuppslagsboken