Bygga snöhydda

Bygga snöhydda är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Träna samarbete, ha roligt och få en fin snö- och rishydda!

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Idén kom när Svärtinge scoutkår hade en massa ris och grenar utanför scoutstugan efter lite skogsröjning.

Under ett helt möte byggdes en hydda av ris och grenar, som tätades i håligheter med snö.

De äldre scouterna testade att övernatta i den och de yngre använde den under sina utemöten på vintern.

Aktiviteten är gjord av

Mats Hasselqvist Lambot, Svärtinge scoutkår