Chiffer

Chiffer är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. För att kunna ha ett hemligt skrift med varandra. Det kan vara roligt att ha ett hemligt skrift som bara ni i eran patrull kan avläsa.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, 8-10 år Spårarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 16 eller fler, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Chiffer är att man kastar om orden och gör den oläslig för dem som inte har nyckeln till koden. Man kan säga att man krypterar texten, sedan brukar man följa en viss mall, så när någon ska dekryptera den (göra den till klartext).

För att öva scouterna i chiffer kan ni anordna en skattjakt med chiffer. Ge scouterna en lapp med ett meddelande skrivet i chiffer som leder dem till en plats där de ska leta efter ett nytt meddelande skrivet i ett nytt chiffer. Detta meddelande leder till en ny plats och så vidare tills de kommer till den sista platsen där en skatt i form av till exempel ingredienser till pinnbröd finns. Avsluta med att alla grillar pinnbrödet tillsammans.

Exempel på chiffer ni kan använda er av.

Baklänges

Ett exempel på ett chiffer är när man skriver ordet från slutet till början, så att ”scout” blir ”tuocs”. Om man vill ha ett mer avancerat chiffer så kan man ha flera processer igång, till exempel att man skriver orden från slut till början och att varje bokstav hoppar två steg i alfabetet. Då skulle ”scout” blivit ”vwqeu”.

Rövarspråket

Rövarspråket är ett exempel på kryptering (om än en extremt dålig sådan) då man skriver ”o” efter varje konsonant och sedan upprepar konsonanten efter. Ordet ”scout” blir då ”soscocoutot”.

Scout-chiffer

Det här är ett sorts substitutionschiffer (varje bokstav ersätts av exakt två andra) där man använder ett, eller två, ord med fem bokstäver för att bygga upp en chiffernyckel i stil med tabellen nedan. En bokstav översätts till bokstavens kolumnrubrik följt av radrubriken, exempelvis så översätts I till Uo och A till Ss i exemplet nedan där man använt ordet ”scout” med stora och små bokstäver.

Chiffer-scoutchiffer-nyckel

OBS: bokstäverna Q, W, X och Z finns inte med i chiffret!

Tips: På Morlandas kårhemsida finns ett teckensnitt för scoutchiffer.

Tips: På Björknäs kårhemsida kan man kryptera med scoutchiffer direkt i webbläsaren.

Ceasarchiffer (förskjutningschiffer)

Ett förskjutningschiffer, även kallat Caesar-chiffer eller rullningschiffer, är ett mycket välkänt och mycket enkelt chiffer som bygger på att man förskjuter varje bokstav ett förbestämt antal steg. Illustrationerna på den här sidan använder en (1) bokstavs förskjutning. För att avkoda ett mottaget meddelande förskjuter man bokstäverna i motsatt riktning. Enkelt.

Förskjutningschiffer tabellnyckel

Eftersom chiffret ”rullar runt vid slutet” (Ö blir A om man förskjuter ett steg) lämpar det sig utmärkt för att ritas som en ”bokstavssnurra” (skriv ut två ordhjul i olika storlekar och fäst i mitten):

Förskjutningschiffer cirkularnyckel

Tips: På Morlandas kårhemsida finns ett teckensnitt för försjutningschiffer.

Tips: På Björknäs kårhemsida kan man kryptera med brädgårdschiffer direkt i webbläsaren. Där finns även en utskriftsvänlig PDF med bokstavssnurran.

Brädgårdschiffer (även kallat pagodchiffer eller murarchiffer)

Brädgårdsschiffer innebär att man har tre rutnät med nio bokstäver i varje. Man ritar upp ”kryptonyckeln” så här:

Brädgårdschiffer nyckel

Observera att man inte skriver ut Q eller W!

För att skriva ett meddelande så ritar man ramen runt bokstaven man vill skriva och det antal prickar som står ovanför rutnätet. Illustrationen ovan visar hur man ritar Ä.

Tips: På Morlandas kårhemsida finns ett teckensnitt för brädgårdschiffer.

Tips: På Björknäs kårhemsida kan man kryptera med brädgårdschiffer direkt i webbläsaren.

Detta material behöver du

  • Livlig fantasi.
  • Papper & penna för att skriva ner idéer.

Referenser