Farledsövning på land

Farledsövning på land är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Hur farleder, sjökort och dess prickning fungerar går naturligtvis att öva på land, inomhus eller utomhus.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Lista ut farleden

För detta krävs lite material, flera sjöscoutkårer har det och annars är det ett utmärkt pyssel för en patrull att göra på några möten.

Ställ ut sjömärken, prickar och öar. Ge patrullen en lång lina och låt de lägga ut en farled baserad på hur sjömärken, öar med mera ser ut.

Lägg en egen farled

Lägg ut öar, markera grund. Låt nu scouterna lägga en farled med rätt prickar och sjömärken.

Farledsövning1Farled2

 

 

 

 

Detta material behöver du

Egengjorda prickar och öar. På bilderna ser vi exempel från Drakarna och Danderyds sjöscoutkår.