Fel men ändå rätt

Fel men ändå rätt är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Övningen ger scouterna en förståelse för att det inte är så farligt att misslyckas, att alla gör det ibland och att man kan lära sig mycket av att göra fel även om det så klart kan kännas väldigt jobbigt.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: .

Gruppstorlek: .

Så genomför du aktiviteten


Låt scouterna arbeta i patruller eller två och två. Be dem tänka på en gång då de misslyckades, då något de tänkt göra inte blev som de trodde eller hoppades. Låt dem beskriva situationen för varandra. Hur tänkte och kände de inför prestationen? Vad hände och hur kände de efteråt?

När alla som vill delat med sig (i patrullen eller i paret) får de i uppgift att fundera på hur misslyckandet kan omvandlas till något positivt. Kanske
känns det svårt att se något positivt i det som hände, men det går! Vad kan jag lära mig av det som hände? Hur kan jag använda de
negativa tankarna till att hitta ny energi? Hur kan min upplevelse göra att
jag har lättare att ta misslyckanden i framtiden?

Låt scouterna reflektera en stund själva för att sedan återigen berätta för de andra vad de kommit fram till. Uppmana också scouterna att hjälpa varandra om de tycker det är svårt att se något positivt med misslyckandet.

Om scouterna vill kan patrullen också dramatisera ett eller några av misslyckandena och spela upp för de andra. Låt dem sedan förklara vad som kan vara positivt med att misslyckas.

Att tänka på

Om ni tror att det blir jobbigt för scouterna att berätta om ett misslyckande för de andra kan ni istället be dem skriva ett brev till sig själv.

Scoutmetoden

För att våga berätta och känna sig bekväma är det viktigt att scouterna är i en grupp som de är trygga i. Utför gärna övningen patrullvis eller två och två.

Säkerhet

Det är viktigt att ingen känner sig utpekad eller obekväm så du som ledare behöver vara extra uppmärksam och lyhörd under övningen. Var också tydlig med att scouterna självklart inte behöver berätta för de andra om sitt misslyckande om de inte vill.

Aktiviteten är gjord av

Elisabeh Danefjäll