Kamraträddning med kanadensare

Kamraträddning med kanadensare är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Alla som paddlar bör veta hur man genomför en kamraträddning. När ni övar på det så lär ni er samtidigt att lära känna er kanot och hur den beter sig i vattnet i olika situationer.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers.

Så genomför du aktiviteten


1. Räddningskanoten lägger sig som vinkelrätt mot den kantrade kanoten, så att den kantrade kanotens stäv träffar mitt på räddningskanoten. De två kanoterna bildar då ett T.

Kamraträddning 1

 

2. De två i vattnet simmar till var sin stäv på räddningskanoten och hänger där. De stabiliserar räddningskanoten tillsammans med en person i kanoten som stöttar med paddeln. Den andra i kanoten lägger ifrån sig paddeln och greppar om den kantrade kanotens stäv.

Kamraträddning 2

 

3. Den kantrade kanoten dras upp och ner över räddningskanoten så att vattnet töms.

Kamraträddning 3

 

4. När det två kanoterna bildar ett kryss vänds den kantrade kanoten rätt och skjuts ned i vattnet.

Kamraträddning 4

 

5. Lägg kanoterna så att de ligger parallellt vid varandra. De två i vattnet klättar en i taget in i kanoten igen, medan de i räddningskanoten håller emot så att kanoten inte tar in vatten igen.

Kamraträddning 5

Detta material behöver du

Kanoter, paddlar, flytvästar.

Att tänka på

Lämna mobiltelefoner, nycklar, plånböcker mm på land.

Aktiviteten är gjord av

Josef Hegart, Utbildare Redo för naturen, Scouterna