Knopstafett

Knopstafett är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Knopar är bra att kunna göra snabbt ibland. Det övar patrullen på under en knopstafett.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 8-10 år Spårarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Förklara varför det är viktigt att kunna göra knopar snabbt ibland.

Välj ut några knopar som ni använder ofta t ex

  • Dubbelt halvslag
  • Dubbelt halvslag om egen part
  • Skotstek
  • Pålstek
  • Stoppåtta

Nu är det regelrätt stafett. Antingen delar patrullen upp vem som gör vilken knop men bäst är när alla gör alla knopar.

Ni kan försvåra genom att göra knopen med en hand, med förbundna ögon och bakom ryggen.

Aktiviteten är gjord av

Fredrik Tegbäck, Solna sjö