Koka korv i kvällsmörkret

Koka korv i kvällsmörkret är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Ett lyckat scoutmöte i sin enkelhet där scouterna får öva på matlagning utomhus samt får uppleva skogen på kvällstid.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 8-10 år Spårarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 16 eller fler, 16 or more, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Inför aktiviteten förbereder man scouterna genom att instruera hur lyktor och stormkök fungerar.

På utekvällen går man i väg till en närliggande skogsbacke eller annat naturområde  nära scoutlokalen. I mörkret behöver inte skogen vara speciellt stor för att bli spännande. Varje patrull får en fotogenlykta, ett stormkök, vatten, korv och korvbröd. Bränsle, tändstickor med mera tas också med. Tänk på att ha veg-alternativ, fläskfri eller andra alternativ som behövs. Ute i skogen får patrullerna sprida ut sig i närområdet och koka korv. Ledarstöd till respektive patrull efter behov.

 

Detta material behöver du

Varje patrull får en fotogenlykta, ett stormkök, vatten, korv och korvbröd. Fotogen, t-sprit, tändstickor, soppåse mm tas också med.

Ev veg-alternativ, fläskfri eller annat som behövs.

Första hjälpen och en bra ficklampa.

Att tänka på

Jobba patrullvis!

Samla hela gruppen och lyssna till skogens ljud! Kan ni höra ugglor eller andra djur?

Säkerhet

Använd t-sprit, röd etanol. (Metanolhaltigt bränsle är mycket giftigare. Tänk på att ha koll på bränslet så att brännarna fylls på ett säkert sätt, i kall brännare och bredvid stormköket.

Aktiviteten är gjord av

Åsa Wahlström