Molekylleken

Molekylleken är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Ge scouterna en förståelse för hur atomer och molekyler fungerar i naturen.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, 8-10 år Spårarscout.

Gruppstorlek: 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Alla som leker står huller om buller på en öppen yta då ledaren ropar: ”Bilda molekyler om fem!” då måste alla lekande ta tag i fem personer och hålla fast vid varandra så hårt som möjligt. De som inte lyckas, d v s inte lyckas komma med i en ”molekyl”, åker ut ur leken och får kolla på. Ledaren ropar igen: ”Bilda molekyler om två!” och då ska man se till att bli tv personer och på så sett bilda en två atomig molekyl. Det är tillåtet att ”spränga”/”smälta samman” molekyler genom att springa och pressa in sig i den, alternativt putta isär allihopa.

Ledaren väljer själv hur många personer som ska ingå i varje molekyl men man bör tänka på att en molekyl är aldrig mindre en två atomer(scouter).

Leken pågår tills det bara finns två lekande kvar.

Säkerhet

Tänk på att se till så att alla är fullt medvetna om att ingen får komma till skada. Även om man ska ”spränga”/”smälta samman” med en molekyl måste det ske lugnt och sansat.

Aktiviteten är gjord av

Marcus Nilsen