Organisationstävling

Organisationstävling är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. En aktivitet som får scouterna att repetera vad de lärt sig, samt sätta sin kunskaper på prov. Denna aktivitet kan också anpassas till början av terminen för att lära känna lokalen eller området som ni befinner er.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 8-10 år Spårarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


En lek där vi ska genomföra en mängd olika aktiviteter och där den sammanlagda totaltiden är måttstocken – patrullen har en viss tid på sig att göra sina uppgifter så bra som möjligt. Detta kan göras så att det tas tid på varje delaktivitet eller att tiden räknas från det att vi startar första delen tills vi har gjort den sista. Alla möjliga olika aktiviteter kan förekomma under denna lek. T ex bygga någonting, såga av en stock, lösa ett chiffer med mera. Det kan också vara skämtsamma aktiviteter som t ex att äta kex och vissla.

Alternativt kan det vara frågor som rör omgivningen, tex vilken färg är det på scoutstugans brevlåda, hur mycket kostar en flaska ketchup på ICA, Hur många parkeringsplatser finns det utanför lokalen med mera.

Att tänka på

Detta kan vara en aktivitet som finns färdig och kan sättas in som “fallskärm“ om någon annan aktivitet inte kan genomföras. T ex att det blåser för mycket för att segla.

Scoutmetoden

Scouterna får samarbeta och lära sig att organisera. Reflektera gärna vad det är som lyckades och vad som gått mindre bra.

Referenser

Ett exempel på en organisationstävling
” (Spårarscoutavdelning Sälen i Värmdö Sjöscoutkår)”.