Öva ankartyper inomhus

Öva ankartyper inomhus är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Scouterna lär sig vilken ankartyp som fungerar bäst. Den förutsätter att scouterna vet vilka ankare som finns eller som används i kåren.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Pricka ut flera olika ställen på sjökort med olika bottnar och olika förutsättningar. Be scouterna ange rätt ankartyp för den utmärkta positionen. Låt de även motivera sina val. Några ställen kanske inte ens är lämpliga för att ankra överhuvudtaget.

Detta material behöver du

  • Sjökort
  • Papper och penna