Paddlingsteknik – grunder

Paddlingsteknik – grunder är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Kanoting som aktivitet har sina förtjänster. Det kan vara ett sätt att ljudlöst komma naturen och sina patrull kompisar nära. Samarbetsförmågan och kunskaper ställs på prov.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Innan man ger sig ut på vattnet är det viktigt att man har gått igenom säkerhetsreglerna.

• I- och urstigning

Kanot

Kanadensare, som vanligen används i scoutsammanhang, är mycket lätt att ta sig i och ur. Den är bred och stadig .

Det är viktigt att man alltid stiger i mitt över kölen och håller en hand på varje reling. När förste man stiger i håller den andre ett stadigt tag i fördäck med kanotsidan mot underbenet. Den andra går aldrig i förrän den förste är ordentligt på plats.

Istigningen kan ske antingen direkt från land då ska kanoten ligga med aktern längst ut – från brygga eller direkt från vattnet. Vid ilandstigning gör man på samma sätt – in med fören – förpaddlaren stiger ur – drar upp kanoten något – stöder med benen och håller med händerna medan kamraten går ur. Lyft därefter upp hela kanoten på land.

Ha alltid vatten under hela kanoten vid urstigning. Undantag är långsluttande sandstränder.

• Paddling

Den bästa paddelställningen är knästående. Det ger bättre balans än om man sitter ner.

Fatta paddeln med ena handen om det övre handtaget och den andra handen ca 10 cm ovanför paddelbladet. Det gäller att få händerna långt isär. Krama inte paddeln utan håll den mjukt och avslappnat. Låt underkroppen följa med i kanotens rörelse och håll överkroppen lodrätt.

Rakt paddeltag

För paddling rakt fram ska man sträva efter att föra paddeln så nära relingen som möjligt, dock utan att skrapa mot denna. Man sträcker sig framöver och tar paddeltaget så långt fram som möjligt utan att det känns obekvämt. Paddeln ska sättas mjukt i vattnet och paddeltaget ska accelerera tills det är i höjd med kroppen, här börjar draget minska och fortsätter tills man når det bakersta läget om man använder taget för att styra. Paddlar man fram utan att använda slutdelen av taget för att styra, så blir taget som effektivast om man tar paddeln ur vattnet i höjd med höften eller strax efter. Det görs enklast genom att fälla den övre handen in över kanoten och på så sätt lyfta paddelbladet ur vattnet.

•Bromsstyrning

Förpaddlaren väntar lite när han gjort sitt paddeltag färdigt så att akter-paddlaren får tid att göra en korrektion om kanoten kommit ur kurs. Man ska försöka uppnå att man paddlar i takt. Akterpaddlaren ställer paddeln som ett roder genom att vrida över handens tumme mot ansiktet. Nedre handen hålls stilla och genom att röra övre handen i önskad riktning kan kursen korrigeras.

Det finns många fler paddeltag än de som beskrivits i texten. Allra bäst är att man, som ledare, går någon kurs.

Detta material behöver du

  • Kanoter med tillbehör
  • Flytvästar

Säkerhet

Simkunnighet är ett måste för att ge sig ut på vatten och paddla, segla osv!

Flytväst ska alltid användas!

Referenser

Olika lekar/tävlingar man kan göra med kanoterna

Kanotbrännboll

Kanotdragkamp

Kanottävling