Pricka pricken

Pricka pricken är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Öva manövrering med segelbåt.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers.

Så genomför du aktiviteten


Ledarna tejpar instruktioner eller ”viktig” information på prickar/bojar. Ge Scouterna sjökort där prickarna som används är utmärkta.

Scouterna ska sedan försöka segla fram till bojen, läsa vad som står lappen utan att hålla fast  eller köra över pricken/bojen.

Detta material behöver du

Papper, penna, tejp.

Aktiviteten är gjord av

Magnus Gustafsson, Sollentuna Södra