Sätt ut sjömärken på sjökort

Sätt ut sjömärken på sjökort är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Att förstå och kunna sjömärken kräver övning och det är bra att göra det på olika sätt. Här är en övning där scoutpatrullen själva får lista ut vilka sjömärken som behövs på ett sjökort.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Förberedelse

Rita av ett sjökort med öar och farligheten men utan sjömärken eller märkning av farligheterna. Rita ut en tänkt rutt.

Uppdrag till patrullen

Ge sjökortet till patrullerna som får fundera på vilken utmärkning de skulle vilja ha för att kunna köra rutten.

Om ni vill göra det lättare för scouterna, ge dem en förteckning över de sjömärken som finns. Om de övat tidigare på sjömärken så kanske ni inte behöver ge dem en förteckning.

En variant är att bestämma vilken sjömärkning ni skulle vilja ha på dagen eller natten för att kunna navigera säkert. Är den annorlunda?

Låt patrullerna berätta för varandra hur de gjort och varför.

Slutligen så ta fram det riktiga sjökortet och titta på hur märkningen var.

Detta material behöver du

  • Sjökort
  • Ritade sjökort utan utmärkning av sjömärken
  • Ev. förteckning över sjömärken till patrullerna om de inte kan sjömärken så bra.

Aktiviteten är gjord av

Magnus Gustafsson, Sollentuna sjö