Målspår

Aktiviteter är indelade utifrån Scouternas målspår. Målen för varje åldersgrupp följer 14 spår som tillsammans ger grunden för hur vi vill att barn och unga ska utvecklas i Scouterna.

Aktiv i gruppen

Här hittar du aktiviteter där alla kan vara aktiva och alla behövs. Oavsett om man är patrulledare eller patrullkock handlar Aktiv i gruppen om att ta sin roll på allvar, utveckla rollen och växa med uppgiften.

Aktiviteter för målspåret Aktiv i gruppen »

Aktiv i samhället

Här hittar du aktiviteter som ger möjlighet att engagera sig. Vi vill att våra scouter engagerar sig i frågor de brinner för, för att på så sätt bidra till en bättre värld.

Aktiviteter för målspåret Aktiv i samhället »

Egna värderingar

Här hittar du aktiviteter som utmanar scouterna att ta ställning eller hamnar i situationer när man tvingas fundera över vad man tror eller tycker. Målspåret Egna värderingar fokuserar på våra egna, personliga ställningstaganden och hur vi relaterar dem till scoutings värdegrund.

Aktiviteter för målspåret Egna värderingar »

Existens

Här hittar du aktiviteter som ger utrymme för andlig utveckling och till eftertanke, men också de som ger förståelse för olika existentiella tankesätt. I Scouterna finns utrymme för frågor som Vem är jag? Vem vill jag vara? Vad är meningen med livet? Vad händer när vi dör? Vad är gott och ont? Finns Gud? Vad betyder det i så fall för mig?

Aktiviteter för målspåret Existens »

Fantasi och kreativt uttryck

Här hittar du aktiviteter som ger utrymme för scoutens kreativitet. I Scouterna ges utrymmer för fantasin och den egna kreativiteten genom allt från sagor och symboler till att tillverka något användbart eller spela teater.

Aktiviteter för målspåret Fantasi och kreativt uttryck »

Fysiska utmaningar

Här hittar du aktiviteter som utmanar scouten fysiskt och finmotoriskt. I Scouterna utmanas barn och unga efter en helhetssyn som innebär att kropp och själ hör ihop.

Aktiviteter för målspåret Fysiska utmaningar »

Förståelse för omvärlden

Här hittar du aktiviteter som ger ökad förståelse för olika kulturer och som belyser orättvisor. Scouterna vill bidra till fred på jorden och minskade orättvisor oavsett om det är långt borta eller i vår närmiljö.

Aktiviteter för målspåret Förståelse för omvärlden »

Kritiskt tänkande

Här hittar du aktiviteter som ger utrymme för att sålla bland information och skapa sin uppfattning om detta. I Scouterna utmanas barn och unga att sålla bland information och avgöra dess sanning.

Aktiviteter för målspåret Kritiskt tänkande »

Känsla för naturen

Här hittar du aktiviteter som ger förståelse för naturen och vad som påverkar miljön. I Scouterna får barn och unga möjligheter att upptäcka det unika med naturen som leder till en större känsla än för den som bara mött den genom abstrakta beskrivningar.

Aktiviteter för målspåret Känsla för naturen »

Ledarskap

Här hittar du aktiviteter som övar ledarskapet. Scouterna ger unga möjligheter att i en trygg miljö öva på ett ledarskap och med goda förebilder utvecklas till bra ledare. Det kan till exempel handla om att någon får leda en ceremoni, planera ett projekt eller leka följa John.

Aktiviteter för målspåret Ledarskap »

Problemlösning

Här hittar du aktiviteter som utmanar scouternas klurighetsförmåga. I Scouterna utmanas scouterna att lösa problem på kreativa sätt, oavsett om det handlar om att laga en trasig ryggsäck, genomföra en organisationstävling eller planera en hajk.

Aktiviteter för målspåret Problemlösning »

Relationer

Här hittar du aktiviteter ger möjligeter för scouterna att stärka gemenskapen eller reflektera hur andra personer agerar. I scoutverksamheten finns många tillfällen att öva på de egenskaper som är viktiga för att skapa goda relationer.

Aktiviteter för målspåret Relationer »

Självinsikt och självkänsla

Här hittar du aktiviteter som stärker ens känsla om sig själv. Eftersom vi strävar efter att utgå från allas personliga förutsättning får alla möjlighet att spänna just sin båge lite extra och upptäcka att de klarade av det.

Aktiviteter för målspåret Självinsikt och självkänsla »

Ta hand om sin kropp

Här hittar du aktiviteter som leder till förståelse och eftertanke kring vad kroppen mår dåligt och bra mot. I Scouterna lär vi oss hur man är schysst mot sin kropp – både på utsidan och insidan.

Aktiviteter för målspåret Ta hand om sin kropp »