Om oss

Gillescoutrörelsen är en rörelse för vuxna, öppen för alla som är eller tidigare varit aktiv scout och alla andra som är positiva till scoutrörelsens uppgift och grundprinciper.

Medlemmarna i S:t Georgs Scoutgillen i Sverige (SGSS) kommer i huvudsak från de tidigare fem scoutförbunden som nu på olika sätt är anknutna till Scouterna. Du behöver dock inte ha varit scout tidigare för att bli gillescout – det räcker att du accepterar scoutrörelsens värdegrund så som den uttrycks i – bland annat – Scoutlagen och Scoutlöftet.

SGSS är anslutet till vår internationella huvudorganisation, International Scout and Guide Fellowship (ISGF), som har medlemmar i alla världsdelar.

I september 2013 fanns det 23 lokala scoutgillen med drygt 650 medlemmar i Sverige (2013-09-17)
jordglob

Vad gör man som gillescout?

Varje gille skapar sitt eget program - utifrån egna önskemål, tid, lokala förutsättningar mm.

Vi har kontakt med scoutrörelsen på olika sätt, till exempel genom att hjälpa till med scoutarrangemang, ledarvård, skötsel av scoutstugan, kårhistoria, kårtävlingar, kårtidningen, kårlägret mm - allt efter önskemål och förmåga.

Vi har deltagit i Scouternas Dag på olika platser.

Vi gör studiebesök på intressanta arbetsplatser, muséer, utställningar mm.
Vi går på teater (allt från revy till opera).
Vi har studiecirklar i intressanta ämnen.
I några gillen förekommer aktiviteter typ Väntjänsten, middag för hemlösa och utfärder för handikappade.
Friluftsliv är nyttigt och utvecklande. Vi kan göra olika vandringar - allt efter lokala förutsättningar och medlemmarnas förmåga...

Som medlem i S:t Georgs Scoutgillen behåller Du kontakten med scoutrörelsen och arbetar vidare i dess anda!
sang


S:t Georgs Scoutgillen i Sverige

Gillescoutrörelsen bildades i Danmark 1933.
Under 2:a världskriget kom danska flyktingar till Sverige och de bildade en lokal avdelning av S:t Georgs Gilderne i Danmark.

År 1949 bildades Sveriges första "egna" gille - S:t Eriks Gille i Stockholm. Sedan dess har gilleverksamheten utvecklats och S:t Georgs Scoutgillen i Sverige bildats.
Både S:t Eriks Gille och S:t Georgs Scoutgillen i Sverige har således redan firat sina 50 års-jubileer.

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige är anslutet till International Scout and Guide Fellowship (ISGF), som är paraplyorganisationen för scoutgillen över hela världen.
Vi ingår också i ISGF Nordic Baltic Subregion (NBS), i vars regi vi har regelbundna gilleträffar.
Den första nordiska träffen hölls 1952 i Sverige, den senaste i juni 2003 i Akureyri på Island.

Vi engagerar oss också i internationella biståndsprojekt.

Flera svenska gillen har vängillen i Lettland (och även i andra länder).

Genom Frimärksbanken hjälper vi också till att stödja scouternas ledarutveckling i olika utvecklingsländer.

Mål, Löfte och Motto
Mål
Gillescoutrörelsen vill:
hålla scoutlag och scoutlöfte levande i sina liv
sprida scoutandan i samhället
stödja scoutverksamheten
bevara kamratskap mellan vuxna scouter
arbeta för rättvisa och fred
bidra till internationell förståelse

Gillescoutlöftet
Jag vill göra mitt bästa för att leva upp till gillescoutrörelsens mål
fjellvandr

Motto

En gång scout, alltid scout