Skorped Baptistungdomsråd

Skorped Baptistungdomsråd ligger i Skorped och tillhör Equmenia.

Om Skorped Baptistungdomsråd

Besöksadress

Baptistkyrkan, Skorpedsvägen 21
895 97 Skorped

Webbplats

Skorped Baptistungdomsråd

Fel uppgifter om kåren?

Uppdatera kontaktuppgifter för Skorped Baptistungdomsråd »