20200803 Scoutläger med Adolf Fredriks scoutkår på Brittmäss vid Gillwellstugan utanför Flen. Foto: Magnus Fröderberg

Scouternas stödfond

Vi vill att alla ska kunna vara med i vår verksamhet! Därför har vi Scouternas stödfond som ger stöd till scouter mellan 8 och 25 år så de kan vara med på lika villkor som sina kompisar. Längre ner hittar du mer information och förklaring till hur du ansöker.

The Scouts Support Fund in English

Go to information in English

صندوق منح دعم الكشافة

المزيد من المعلومات

Vad är Scouternas stödfond?

Scouterna vill att alla barn och unga ska kunna vara med i organisationen och delta i möten, hajker och läger. Därför finns Scouternas stödfond. Här kan scouter som behöver stöd söka bidrag för att t ex betala terminsavgiften hos sin kår, övernattningsavgiften för en hajk, utrustning eller deltagaravgiften för ett sommarläger.

Det går att söka pengar både för att delta i ett lokalt arrangemang med sin kår, och för Scouternas arrangemang som ordnas på riksnivå som t ex Blå hajken eller Explorer Belt.  Även nationella och internationella jamboreer går att söka bidrag för. En nyhet är att även kårer kan söka en större summa pengar för att nå barn och unga som kanske inte ens kommer till Scouterna för att det är för dyrt.

Stödet från Scouternas stödfond kan vara materiellt eller ekonomiskt. Syftet är att fler ska kunna vara med i Scouterna och delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på.

Stöd kan ges till:

  Begränsningar:

   Har du frågor? Mejla till stodfonden@scouterna.se eller ring Scouternas växel: 08-568 432 00.

   Egen ansökan

   Du kan ansöka till Scouternas stödfond när som helst under året. Skriv i ansökan varför du söker och hur du ska använda bidraget.

   Ansök åt någon annan

   Anhörig eller annan företrädare för enskild medlem (till exempel avdelningsledare, god man eller liknande) kan ansöka åt andra scoutmedlemmar.

   Ansök åt Scoutkår

   Ni kan söka från Scouternas stödfond för något som din scoutkår eller anna grupp ska genomföra i syfte att vi ska bli fler scouter i Sverige!

   Det kan vara att på kårnivå nå ut till nya målgrupper, exempelvis för att i förväg ha medel för att subventionera medlemsavgifter eller deltagaravgifter. Det kan också vara ett initiativ för att att starta upp ny verksamhet, exempelvis med utrustningsbidrag.

   Sök ekonomiskt stöd för World Scout Jamboree 2023

   Vill du åka till World Scout Jamboree 2023 i Korea? Nu har du chansen att via Scouternas Stödfond få ekonomiskt stöd som täcker deltagaravgiften. Det finns ett begränsat antal platser för deltagare men även ett fåtal för ledare att söka.

   Läs mer och ansök

   Sekretess

   Ansökan hanteras med sekretess av Scouterna. Ingen i din kår behöver få veta att du ansökt. Om din ansökan är detaljerad blir det enklare för oss att hantera den. Du får svar på din ansökan efter ungefär fyra veckor*.

   *Just nu får Scouternas stödfond många ansökningar och det kan därför ta lite längre tid innan du får svar på din ansökan.

   Nyhet!

   Nu kan även du som är ledare i en kår, engagerad i ett distrikt eller ingår i en annan grupp inom Scouterna söka bidrag för att nå ut till nya grupper av barn och unga med begränsade ekonomiska förutsättningar. Det kan t ex handla om att i förväg ha medel för att subventionera medlemsavgifter och deltagaravgifter eller införskaffa utrustning.