20200803 Scoutläger med Adolf Fredriks scoutkår på Brittmäss vid Gillwellstugan utanför Flen. Foto: Magnus Fröderberg

Scouternas stödfond

Vi vill att alla ska kunna vara med i vår verksamhet! Därför har vi Scouternas stödfond som ger stöd till scouter mellan 8 och 25 år så de kan vara med på lika villkor som sina kompisar. Längre ner hittar du mer information och förklaring till hur du ansöker.

The Scouts Support Fund in English

Go to information in English

صندوق منح دعم الكشافة

المزيد من المعلومات

Vad är Scouternas stödfond?

Stödfonden betalas ut som ett bidrag till de scouter som behöver stöd för att kunna delta i den lokala kårens scoutaktiviteter på lika villkor som andra scouter. Det kan exempelvis handla om deltagaravgifter, medlemsavgifter, resor, utrustning eller liknande kostnader. Stödet kan vara materiellt eller ekonomiskt. Syftet är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på.

Stöd kan ges till:

  • Enskilda medlemmar
  • Anhörig eller annan företrädare för enskild medlem (till exempel avdelningsledare, god man eller liknande)

Stödfonden har stängt mellan den 1 juli och 23 augusti 2021.
Frågor? Mejla stodfonden@scouterna.se eller ring Scouternas växel: 08-568 432 00
.

Egen ansökan

Du kan ansöka till Scouternas stödfond när som helst under året. Skriv i ansökan varför du söker och hur du ska använda bidraget.

Ansök åt någon annan

Anhörig eller annan företrädare för enskild medlem (till exempel avdelningsledare, god man eller liknande) kan ansöka åt andra scoutmedlemmar.

Sekretess

Ansökan hanteras med sekretess av Scouterna. Ingen i din kår behöver få veta att du ansökt. Om din ansökan är detaljerad blir det enklare för oss att hantera den. Du får svar på din ansökan efter ungefär fyra veckor*

*Just nu får Scouternas stödfond många ansökningar och det kan därför ta lite längre tid innan du får svar på din ansökan

Tänk på att:

Du kan inte få bidrag från Scouternas stödfond om du saknar koppling till Scouterna eller scoutverksamhet.

Du kan inte få bidrag för att kunna delta i Scouternas centralt ordnade arrangemang, som till exempel Explorer Belt. Här är Jamboree22 specifikt undantaget, vilket det går att söka bidrag för.