Regionalt kansli i Göteborg

Vårt regionala kansli i Göteborg ligger på Drottninggatan 30, plan 4 i Sensus lokaler.

Västra kansliet på Facebook

Postadress

Västra kansliet, Scouterna
c/o Sensus
Box 11003
404 21 Göteborg