Anpassat ledarskap

20180110 Start för projektet "Rätten till friluftsliv" i Idre fjäll med Veronica Östervall från Scouterna och Ilona Jonsson Lindblad från Friluftsfrämjandet.

En av de vanligaste frågor som ledare ställer är ”hur anpassar jag ledarskapet för barn och unga med adhd eller autism?”

Scouterna och Friluftsfrämjandet samarbetar för att göra verksamheten mer tillgänglig för barn och unga med adhd eller autism. Mycket fungerar redan bra. Vi arbetar med små grupper, vi sätter tryggheten i första rummet och vi är ute mycket i naturen. Men vi kan bli bättre!

Scouterna och Friluftsfrämjandet utbildar gemensamt sina ledare i anpassat ledarskap. På grundnivå utvecklas en webbkurs, där ledare snabbt kan få grundläggande kunskap och enkla verktyg för att göra verksamheten mer tillgänglig. För den som vill lära sig ännu mer skapas en fördjupningsutbildning där ledaren får stöd att anpassa ledarskapet till den specifika gruppen.

Under hösten 2018 utvecklar och testar vi utbildningar för ledare. Är du intresserad av utbildningarna eller projektet, kontakta oss här.

Utvecklingsprojektet ”Rätten till Friluftsliv” drivs med stöd av Svenska Postkodlotteriet, och med expertstöd från Attention Utbildning.

Ladda ned

 

En del stöd och verktyg för dig som är ledare finns redan tillgängligt, via exempelvis Nykterhetsrörelsens scoutförbund, Equmenia och Scouternas folkhögskola.

Läs mer här »