Anpassat ledarskap

Foto: Magnus Fröderberg

En av de vanligaste frågor som ledare ställer är ”hur anpassar jag mitt ledarskap så att det funkar för barn med ADHD eller autism?”

Verksamheten är på många sätt redan bra för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ofta förkortat NPF). Vi arbetar med små grupper, vi använder symboler och ceremonier, vi är mycket ute i naturen. Men vi kan bli bättre!

 

Under 2017-2019 har Scouterna och Friluftsfrämjandet ett gemensamt utvecklingsprojekt för att göra verksamheten mer tillgänglig för barn och unga med NPF. Projektet heter ”Rätten till Friluftsliv” och drivs med stöd av Svenska Postkodlotteriet, som en del av en specialutlysning kopplad till FNs globala hållbarhetsmål nr 17, partnerskap. Projektet genomförs med expertstöd från Riksförbundet Attention.

 

Projektet kommer att ta fram utbildningar för ledare för föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. På grundnivå utvecklas en webbkurs, där ledare snabbt kan få grundläggande kunskap och enkla verktyg för att göra verksamheten mer tillgänglig. I projektet skapas också en fördjupningsutbildning med möjlighet till stöd för ledare att anpassa ledarskapet till den specifika gruppen.

 

Under hösten 2017 ligger fokus på behovsanalys, att synliggöra och bemanna projektet samt att bygga kompetens. Vi söker dig som har kunskap och engagemang i dessa frågor.
Läs mer här »

 

En del stöd och verktyg för dig som är ledare finns redan tillgängligt, via exempelvis Nykterhetsrörelsens scoutförbund, Equmenia och Scouternas folkhögskola.
Läs mer här »