Värdebaserat ledarskap

Begreppet värdebaserat ledarskap är ett uttryck från scoutrörelsen som handlar om att leva som man lär, att stå upp för sina värderingar och agera utifrån dem i vardagens alla beslut som en god förebild.

Scouterna tror på ett ledarskap baserat på medvetna värderingar och val. En del i vårt arbetet med detta är en utbildning som heter Värdebaserat ledarskap. Det är en utbildning som riktar sig till unga ledare mellan 19-25 år i ideell sektor. Målet med utbildningen är både att deltagare ska få nya kunskaper men också att de ska stärkas i att låta sina värderingar ta en aktiv del i sitt ledarskap.

Utbildningen hålls av Scouternas folkhögskola tillsammans med andra organisationer och med näringslivet. Det finns flera möjligheter för hur du och din organisation eller ditt företag kan medverka och bidra.

Läs mer på Scouternas folkhögskolas webbplats »