Stiftelsen Ungt ledarskap

Inför Kungens 60-årsdag bildades en stiftelse med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen.

Stiftelsen Ungt ledarskapStiftelsen fick namnet konung Carl XVI Gustafs insamlingsstiftelse Ungt ledarskap. Stiftelsen uppgift är att

  • dela ut stipendier till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap
  • stödja scoutrörelsens ledarskapsutbildning
  • stödja unga människors utveckling och utbildning i ledarskap inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer

Läs mer på stiftelsen Ungt ledarskaps webbplats.