Svenska PostkodLotteriet

14-03-2016. Stockholm. 
Postkod Lotteriets förmåntagarfest 2016, Berns, Stockholm.

Foto: Gustav Mårtensson

Tack vare pengarna från PostkodLotteriet har Scouterna möjlighet att ge ännu fler barn och unga en fritid fylld av äventyr och kompisar!

Bidraget från PostkodLotteriet utgör en värdefull grund för att sprida

Scouternas verksamhet till barn och ungdomar i hela Sverige.

– Vi ser att intresset för Scouterna ökar och under 2015 växte vi med hela 2300 medlemmar, 7 patruller i veckan! Tack vare pengarna från PostkodLotteriet har vi en möjlighet att ge ännu fler barn och unga en fritid fylld av äventyr och kompisar, säger Katarina Hedberg, Scouternas generalsekreterare.

Förutom 7 fantastiska miljoner till Scouternas ordinarie verksamhet fick vi i år även 5 miljoner för vårt projekt ”Från flykt till trygg fritid”. Med det här projektet utökar Scouterna sitt arbete från att erbjuda en trygg fritid för alla barn och unga som har en relativ närhet till förenings- och friluftsliv till att rikta sig till alla barn och unga som har ett behov av en trygg fritid. Idag betyder det självklart alla nyanlända barn och unga. Genom stöd till verksamhet på asylboenden, nystartade lokalföreningar där vi inte finns idag, fadderstrukturer för föreningar och individer och satsningar på gemensamma aktiviteter, nätverk och sommarläger är vi övertygade om att vi kan skapa de möten, och i förlängningen den integration, som vi alla gynnas av, behöver och så gärna vill se.

Scouterna har varit förmånstagare till PostkodLotteriet sedan 2009 och har totalt fått 67 952 356 sek varav 24 490 000 sek gått till olika Specialprojekt. Med stödet från PostkodLotteriet kan Scouterna erbjuda ännu bättre scoutverksamhet och ledarutbildningar för fler medlemmar. Dessutom bidrar pengarna till att Scouterna kan nå nya målgrupper.

PostkodLotteriet – lotteriet för en bättre värld

– PostkodLotteriet har en vision om en bättre värld för människor, djur och miljö. Vi är stolta över att kunna bidra till Scouternas viktiga arbete med mångfald och respekt för ett öppnare och mer inkluderande samhälle. Scouternas arbete med att ge varje enskild scout möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar är rörelsens styrka och bidrar till nya generationers ledare, säger Cecilia Bergendahl lotteriföreståndare för Svenska PostkodFöreningen tillika Managing Director på Novamedia Sverige.

Scouterna har sedan 2009 tagit emot 48 miljoner kronor från PostkodLotteriet, pengar som används till lokalt stöd för att scoutkårer ska kunna utvecklas och erbjuda utvecklande fritidsaktiviteter för alla barn och unga.

– Vi tackar PostkodLotteriets lottköpare som gör det möjligt för Scouterna att nå ut till barn och unga i områden där vår närvaro hittills inte varit så stor. På det sättet kan vi aktivt bidra till integration och mångfald i hela vårt samhälle, säger Katarina Hedberg.

Mer information om PostkodLotteriet

För mer information, besök gärna PostkodLotteriets webbplats www.postkodlotteriet.se.