Fortsatt stöd till Scouterna

Scouterna får 20 miljoner i stöd från statsbudgeten även 2024. Pengarna kommer precis som förra året att betalas ut direkt till kårerna  – alla kårer med minst fem medlemmar som är 6-25 år får minst 7500 kronor.

20 miljoner går direkt till scoutkårer över hela Sverige

Anslaget om 20 miljoner kronor i stöd till Scouterna ligger kvar i statsbudgeten för 2024. Pengarna kommer precis som förra året att betalas ut till kårerna för att stärka barn- och ungdomsverksamheten efter pandemin. Pengarna betalas ut under maj månad.

När regeringen fattade beslut om det extra anslaget var det tänkt som ett treårigt stöd till Scouterna mellan 2022–2024. Men varje år fattas ett nytt beslut om kommande års statsbudget. Beskedet att anslaget ligger kvar även under 2024 har en stor betydelse för scoutkårer över hela landet. 
 
- Under pandemin sökte sig fler barn och unga till Scouterna. Med hjälp av det här bidraget får vi de långsiktiga resurser vi behöver för att ta hand om alla de barn som sökt sig till vår verksamhet under pandemin. Samtidigt stabiliseras kårernas ekonomi efter ett par tuffa år, säger Anna-Karin Hennig, en av Scouternas två generalsekreterare. 

De 20 miljonerna är en följd av ett aktivt påverkansarbete och samtal med politiska partier.  

- Vi har lyckats förmedla varför Scouterna är en viktig organisation för barn och unga och att vår verksamhet har sociala och ekonomiska effekter på hela samhället, säger Anna-Karin Hennig. 
 
Stödet går precis som förra året oavkortat till landets scoutkårer och ska användas för att stärka och utveckla barn- och ungdomsverksamheten.

Kårer med färre än fem scouter i åldern 6-25 år får inte del av pengarna. Detta är ett stöd till barn- och ungdomsverksamhet, därför är dessa kårer undantagna.

Om din kår uppfyller ovanstående krav får ni 399,98 kr per medlem under 26 år. Minibeloppet per scoutkår är 7 500 kr och maxbeloppet är 76 208 kr.

Stödet beräknats utifrån medlemssiffrorna från 31 december 2023. För direktanslutna scoutkårer och för scoutkårer från Salt är dessa siffror tagna ur Scoutnet. För scoutkårer från NSF och Equmenia är det respektive organisation som har försett Scouterna med medlemsantal.

Frågor? Bläddra ner till "Frågor & svar" längre ner på sidan.


 

Fortsatt viktigt med påverkansarbete

Det är fortfarande viktigt att bedriva påverkansarbete på nationell och lokal nivå. Våra politiker får inte glömma bort det viktiga arbete som scoutkårerna gör för barn och unga. Scouterna kan hjälpa er med lokalt påverkansarbete och kontakt med lokalmedia om ni själva vill berätta vad ni gör. Här finns tips på hur du kan nå ut i media.

Kommunicera i media

Hur ska ni använda bidraget i er kår?

Hjälp Scouterna att driva påverkansarbete på nationell nivå – berätta för oss vad din kår tänker använda bidraget till.

Maila oss

Frågor och svar

Scouterna beviljades ur statsbudgeten 2022 ett återställningsstöd för att dämpa de negativa ekonomiska effekterna på scoutkårerna i samband med pandemin. Stödet på 20 miljoner var treårigt, 2024 är sista året som stödet kommer att betalas ut. 

 

Det är avsett för att stärka och utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Kårerna bestämmer själva hur de ska använda pengarna för att uppfylla detta.

Ni får gärna berätta om hur ni ska använda pengarna på sociala medier. Tagga @Scouterna på Instagram och Facebook så vi kan dela detta vidare.

Ni får gärna skriva till oss och berätta: jonas.westbom@scouterna.se

Ambitionen är att dela ut pengarna under maj månad 2024.

Ingenting. Pengarna betalas ut automatiskt till kårerna utifrån de medlemssiffror som kårerna har rapporterat in för 2023.

Liksom förra året är  kårer med färre än fem scouter i åldern 6-25 år undantagna. Detta är ett stöd till barn- och ungdomsverksamhet, därför är dessa kårer undantagna. Samma princip gäller för antal ombud till Scouternas stämma.

Stödet beräknats utifrån medlemssiffrorna från 31 december 2023. För direktanslutna scoutkårer och för scoutkårer från Salt är dessa siffror tagna ur Scoutnet. För scoutkårer från NSF och Equmenia är det respektive organisation som har försett Scouterna med medlemsantal.

Om din kår uppfyller ovanstående krav får ni 399,98 kr per medlem under 26 år. Minibeloppet per scoutkår är 7 500 kr och maxbeloppet är 76 208 kr.

Alla direktanslutna scoutkårer och scoutkårer tillhörande någon av Scouternas samverkansorganisationer, som har minst fem medlemmar i åldern 6-25 år. Alla pengar, 20 miljoner kronor, går oavkortat till scoutkårerna.

När regeringen fattade beslut om det extra anslaget 2021 var det tänkt som ett treårigt stöd till Scouterna mellan 2022–2024. I beslutet fanns bland annat ett extra anslag till Scouterna om 20 miljoner. Bidraget är ett resultat av det påverkansarbetet som Scouterna bedrivit på riksnivå gentemot flera partier inom de olika politiska blocken. Det är avsett som ett stöd till landets scoutkårer för att stärka och utveckla barn- och ungdomsverksamheten i pandemins spår, så att nuvarande och nya medlemmar ska kunna ta del av verksamheten.