Nyhet2 februari 2022

"Friluftsliv och gemenskap för alla" - ny metod ger fler barn och unga möjlighet att bli scouter

Intresset för scouting har ökat kraftigt under pandemin. För att möta det stora intresset och kunna erbjuda scouting oavsett var i landet man bor, använder nu Scouterna en ny metod för att starta scoutverksamheter. Nya ledare ska inte behöva belastas med en massa administrativa arbetsuppgifter och krav. Förhoppningen är att kunna erbjuda scouting i alla större orter i landet som idag saknar en egen scoutkår.

Foto: Magnus Fröderberg

Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället möjlighet att uppleva friluftsäventyr tillsammans, växa som individer och förändra både samhället och världen. Att vara scout innebär att stå upp för mångfald, inkludering och alla människors lika värde. Idag har Scouterna över 75 000 medlemmar och bedriver verksamhet i 220 kommuner.

― Under pandemin har många nya föräldrar och barn upptäckt scouting, och vi har fått en ökad efterfrågan över hela landet, säger Johan Pettersson, Scouternas generalsekreterare. På en del orter har vi tyvärr inte haft möjlighet att ta emot alla barn och unga. Men, genom den här metoden blir allt enklare och man behöver inte starta en ny formell organisation, utan kan direkt fokusera på konkret verksamhet för barn och unga. Vi ser nu fram emot att välkomna fler som är intresserade av att bli scoutledare.

Syftet med projektet "Friluftsliv och äventyr för alla" är att göra friluftslivet tillgängligt för fler och nå nya grupper av barn, unga och vuxna, till exempel på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden. Detta ska ske genom att:

Starta nya scoutverksamheter på orter där Scouterna inte har någon verksamhet idag, framför allt på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden.
Stötta de scoutkårer som inte har kunnat hålla verksamheten i gång under pandemin (ofta små kårer med få ledare), så att de kan starta om och bygga upp verksamheten på nytt.
Starta samarbeten med andra föreningar för att nå ut med scouting till målgrupper som vi idag har svårare att nå fram till (t ex barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden).
En framgångsfaktor för att kunna starta nya scoutverksamheter är att sänka tröskeln att bli ledare. I Scouterna jobbar alla scoutledare ideellt och det administrativa arbetet med att starta en ny kår är inte alltid lockande.

Enkelt beskrivet går den nya metoden ut på att låta befintliga scoutkårer start s k ”hubbar” på andra orter. Värdföreningen tar hand om det administrativa arbetet så att de nya scoutledarna helt och fullt kan fokusera på att erbjuda barn och unga äventyr och kompisar genom scouting och friluftsliv. När de nystartade verksamheterna växt och skapat en stabil organisation kan de välja att bilda en egen scoutkår.

Projektet finansieras genom att Svenskt Friluftsliv, som ansvarar för att fördela de medel som avsatts i statsbudgeten till landets friluftsorganisationer, har beviljat ett verksamhetsbidrag på 2,23 miljoner. Projektet är planerat att pågå under tre år och det beviljade bidraget avser år ett.

Bakgrund:

Forskning visar att friluftsliv har en lång rad positiva effekter för såväl individ som samhälle - det gäller till exempel psykisk och fysisk hälsa, jämställdhet och integration. Möjligheterna till friluftsliv och natur skiljer sig emellertid åt mellan olika grupper, beroende på bland annat socioekonomi och etnicitet. Barn och unga som bor i socioekonomiskt utsatta områden är mindre ute i naturen än andra barn och unga. Undersökningar visar också att barn som har varit med i Scouterna har bättre självkänsla, är mer ansvarstagande, är bättre på att samarbeta och är mer inkluderande. Scouter har också en ökad natur- och miljömedvetenhet och är mer aktiva samhällsmedborgare.

Liknande nyheter

03 jun 2024

Scouterna träffar makthavare i Riksdagen

Scouterna fortsätter att bedriva påverkansarbete på nationell nivå, senast under en träff med Riksdagens Scoutnätverk. Torsdagen den 30 maj klev...

06 maj 2024

Hitta nyckeln till naturen

Scouterna Anton och Emma reflekterar över sin relation till naturen. Vad är det som gör att de mår så bra ute i det vilda? Hur kan en strömmande fors...

24 apr 2024

Scouterna är nominerade till Stora Kommunikationspriset

Naturens krafter slog till med oväntad styrka under förra årets World Scout Jamboree i Sydkorea. Trots många oväntade händelser och vändningar...