Nyhet29 september 2021

Scoutkåren som är redo i hemmet

Mellan den 27:e och 3:e oktober är det Krisberedskapsveckan i Sverige. Jonstorps Kustscoutkår har i flera år arbetat med just krisberedskap och delar här med sig av sina erfarenheter och tips.

Foto: Jenny Modess

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Jonstorps Kustscoutkår är riktiga experter på krisberedskap.

- Vi har under flera år arbetat med krisberedskap under namnet "Var redo i hemmet", berättar Lars Karlsson från Jonstorps Kustscoutkår.

De första åren fokuserade kåren på sina utmanare och gav dem en utbildning kring krisberedskap. I grund och botten handlade det om att göra scouterna medvetna om vad en kris är och hur man kan hantera den. Det som är kris för en person kan för en annan bara vara ett ansträngt läge men är man förberedd och har kunskap samt erfarenhet om olika situationer så kan det underlätta.

- Vår krisbereskapsutbildning körde vi under hösten och avslutade med en övernattning. Förutsättningen de fick var att visualisera sig en familj med två vuxna och två barn som hamnar i situationen där strömmen och vattnet försvinner samt mobiltelefonnätet inte fungerar. Patrullerna fick i uppgift att ta reda på hur familjen skulle klara krisen och redovisa detta för sina kompisar. Patrullerna skulle visa exempel på mat och utrustning och inte bara berätta om det. Exempel på uppgifter var: hur förvaras och hanteras livsmedel, lämplig utrustning, hålla värme, hålla hygien och hur man sover, säger Lars.

Efter redovisningen släcktes strömmen och vattnet stängdes av för att testa de nya kunskaperna och hur den ihopplockade utrustningen kan komma till användning - på riktigt.

- Det blev mycket lyckat. Vi har genomfört detta flera gånger sedan dess. 

Under förra året när kåren deltog i Krisberedskapsveckan tillsammans med Räddningstjänsten så samlade de ihop krisberedskapsutrustning och exempel på mat för att visa upp detta för allmänheten i kommunen. Kårens utmanare fick också utbildning av Livsmedelsverket på nödvattensystemet som finns runt om i landet. Detta ledde till att de nu kan hjälpa kommunen att upprätta och sköta nödvattensystemet så att allmänheten får vatten vid en kris. Deras utmanare har också utbildat olika grupper av vuxna i krisberedskap.

- Vi har även hjälpt Helsingborgs kommun med att spela in filmsnuttar där vi visar hur man använder stormkök och gasolkök samt deltagit i framtagningen av en kriskokbok och lagat mat ur denna, berättar Lars.

Liknande nyheter

14 jul 2023

Potentiell WordPress-läcka

Under eftermiddagen den 12 juli 2023 har Polisen skickat ut ett mail om misstanke om läckta användaruppgifter till Wordpress-sajter.  En del av dessa...

16 jun 2023

“Ungas perspektiv måste inkluderas i omställningen” – Ida Texell deltar på regeringens klimatmöte 

Idag hålls regeringens nationella klimatmöte i riksdagen med syftet att lägga grunden för en ny och samlad klimatpolitik. På plats finns ungefär 230...

22 maj 2023

“Jag är inte ett ungt alibi” –  Scouten Siri talar till unga ledare och makthavare 

Idag samlas unga ledare och makthavare för att delta i ett seminarium där Stiftelsen Ungt Ledarskap och Scouterna står som värdar. På...