Anmälan om uteslutning av medlem

När en scoutkår genom sin kårstyrelse har uteslutit en medlem ska detta meddelas till Scouterna. Det gör enklast genom formuläret nedan. Det är Scouternas stadgar som reglerar detta och bakgrunden redogörs för nedan.

Bakgrund

När en kårstyrelse har uteslutit en medlem ur sin scoutkår ligger det beslutet fast. Scouterna kan inte ändra det beslutet. En sådan uteslutning är att betrakta som en fråga mellan den uteslutne och scoutkåren.

I särskilda fall kan Scouterna göra bedömningen att den uteslutne personen inte kan vara medlem i Scouterna oavsett scoutkår. Om ett sådant beslut fattas kommer personen att informeras.

Anmälan om uteslutning av medlem

När en scoutkår genom sin kårstyrelse har uteslutit en medlem ska detta meddelas till Scouterna. Det gör enklast genom formuläret nedan. Det är Scouternas stadgar som reglerar detta och bakgrunden redogörs för nedan.

Innan kåren utesluter en medlem

Det finns flera olika sätt att hantera osämja/konflikter och att utesluta en medlem ur scoutkåren bör ses som en sista åtgärd.

Stödmaterial i Eldstaden

Eldstaden är Scouternas stödmaterial för inspiration, verktyg och stöd för idéellt engagemang. Där finns det bland annat material som berör konflikter och konflikthantering. Logga in på webbkurs.scouterna.se med ditt ScoutID och ta del av det.

Sök stöd från ert regionala kansli

De regionala utvecklingskonsulenterna har stor erfarenhet av att stödja kåren i tuffa situationer, exempelvis om en konflikt uppstått med en kårmedlem. Ta kontakt med en konsulent så hjälper de er vidare. Kontaktuppgifter hittar du här.

Kårstyrelsen leder och delegerar kårens arbete

En vuxen person kan visa sig vara olämplig att delta i kårens arbete och aktiviteter. Kårstyrelsen har självklart rätt att själva bestämma om detta, utan att behöva utesluta personen.

Exempel på åtgärder som en kårstyrelse kan besluta om är att en person inte ska delta i verksamhet där minderåriga medverkar eller inte delta i någon verksamhet alls. En sådan åtgärd kan också vara tidsbegränsad.

Bara för att man är medlem i en scoutkår som vuxen så betyder inte det att man har rätt till att vara scoutledare eller att inneha en funktionärspost. Den enda rättighet som finns är att få delta i kårstämman.

Om en uteslutning ändå behöver ske

Kontrollera först i kårens stadgar hur en uteslutning ska gå till. Det vanligaste är att kårstyrelsen fattar beslutet. Var noga med att kallelse till styrelsemötet går rätt till, att alla styrelseledamöter är förberedda och förstår vad frågan handlar om och att protokollföra beslutet. Om ni inte är överens i styrelsen behöver ni titta i kårens stadgar hur beslut ska fattas.

När beslutet är fattat behöver den uteslutne medlemmen få information om att så har skett. Kåren behöver också stryka personen ur medlemsregistret (Scoutnet för direktanslutna scoutkårer) och fylla i formuläret nedan.

När en kårstyrelse har uteslutit en medlem ur sin scoutkår ligger det beslutet fast. Scouterna kan inte ändra det beslutet. En sådan uteslutning är att betrakta som en fråga mellan den uteslutne och scoutkåren.

I särskilda fall kan Scouterna göra bedömningen att den uteslutne personen inte kan vara medlem i Scouterna oavsett scoutkår. Det kan exempelvis röra sig om övergrepp mot barn, brottsliga handlingar eller andra allvarliga händelser som gör att det kan misstänkas vara olämpligt att personen blir medlem i någon annan scoutkår. Om ett sådant beslut fattas kommer personen att informeras av Scouterna.

När en scoutkår fattat beslut om att utesluta en medlem, ska det rapporteras till Scouterna. Det görs lättast genom detta formulär. Glöm inte att stryka personen ur medlemsregistret. Vid frågor maila till info@scouterna.se eller ring 08-568 432 00.