Regionala kanslier

Scouternas regionala kanslier erbjuder lokalt stöd till alla direktanslutna scoutkårer. Det finns kanslier i Malmö, Göteborg, Västerås och i Stockholm på rikskansliet. Kansliernas utvecklingskonsulenter och regionala utvecklingschefer arbetar för att stärka scouting i regionen. Utvecklingsinsatser kan skräddarsys efter behov.

Kårer i östra regionen får stöd av Utvecklingskonsulenterna i Malmö.

Scouternas stöd till scoutkårer

Scouterna har anställda utvecklingskonsulenter som stöttar kåren, det kan vara workshops, inspirationskvällar, någon att bolla idéer med eller hjälp med rekrytering. Allt för att scoutkåren ska växa och utvecklas. Vad just er scoutkår behöver kommer ni överens om med er utvecklingskonsulent.

Kontakta med er scoutkårs regionala kansli för att boka in en inspirations- och utvecklingsträff utifrån era behov och utmaningar. Det är väl investerad tid som inspirerar och ger er goda förutsättningar att fortsätta verka för barn och ungas utveckling inom scouting.

Förslag på aktiviteter som kåren kan göra tillsammans med sin utvecklingskonsulent: Programinspiration, vuxenrekryteringsworkshop, planering av rekryteringsinsatser,  kommunikationsworkshop. workshop för ett effektivare styrelsearbete med mycket mer.

Läs mer om populära workshops

Vilket är ditt närmsta kansli?

Stockholms regionala kansli

Scouternas regionala kansli Stockholm huserar på Scouternas rikskansli i Örnsberg och ansvarar för scoutkårerna i scoutdistrikten Stockholm, Birka, Roslagen och Södertörn.

Södra kansliet

Södra kansliet ligger i Malmö och ansvarar för scoutkårerna i scoudistrikten Södra Skåne, Nordvästra Skåne och Snapphane.

Östra regionen

Östra regionen har inget kontor utan utvecklingskonsulenterna på Södra kansliet i Malmö ansvarar för stödet till scoutkårerna i scoutdistrikten Nordöstra Götaland, Norra Småland och Dacke.

Västra kansliet

Scouternas västra regionala kansli finns på Scouternas hus i Göteborg.  Kansliet jobbar för att stärka scouting regionalt och stöttar scoutkårerna i scoutdistrikten Göteborg, Skaraborg, Västbodal, Västgöta Södra och Halland.

Norr/Mitt-kansliet

Scouternas regionala kansli Norr/Mitt finns i Västerås och stöttar scoutkårerna i scoutdistrikten Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Mitt, Gästrike, Staffans, Upplandsslätten, Värmland, Södermanland, Dalarna, Västmanland och Örebro.