World Scout Jamboree 2011 - Sweden

Världsscoutjamboreen 2011 är utan jämförelse det största och mäktigaste som någonsin ägt rum i Scoutsverige. Efter en enorm kraftsamling i hela rörelsen och flera års förberedelser välkomnades totalt 40 000 scouter från 144 länder till 12 dagars jamboreemagi. Lägret ägde rum på Rinkabyfältet utanför Kristianstad 27 juli till 7 augusti.

Temat för jamboreen var "Simply Scouting", Scouting helt enkelt. Med temat och de tre ledorden Meetings, Nature och Solidarity ville vi lyfta fram kärnan i scoutings syfte och metod och skapa ett naturnära scoutläger där äkta kontakt mellan deltagarna och deras personliga utveckling stod i fokus.

Under lägret deltog scouterna i sex aktivitetsmoduler:

Dream
Aktiviteten Dream ägde rum på natten. Deltagarna följde ett spår av lyktor och längs vägen gick man genom livets olika stadier och deltog i aktiviteter med anknytning till åldern man befann sig i.

Quest
På Quest reste deltagarna genom olika historiska tidsåldrar och provade på fartfyllda aktiviteter kopplade till den tid de befann sig i.

Earth
Earth hade fokus på vår planet och dess naturkrafter. Deltagarna fick bygga egna vindsnurror för att ta vara på vindens energi, rena vatten och experimentellt undersöka vattnets eroderande kraft etc.

Global Development Village
På Global Development Village fanns sex parallella teman för deltagarna att välja mellan: Peace, Health, Human Rights, Entrepreneurship, Environment & Sustainability samt Information & Communication Technology.

People
People handlande om människor och kultur, den enskilde deltagaren och kulturen som hon eller han kom ifrån.

Camp in Camp
Genom konceptet Camp in Camp fick alla utländska deltagare under ett dygn besöka ett mindre svenskt scoutläger för en mer naturnära lägerupplevelse. På så sätt gavs också väldigt många svenska scouter en internationell upplevelse och delaktighet i världsscoutjamboreen.

Lyssna på jamboreesången och dröm dig tillbaka till sommaren 2011