Foto: Anton Nilsson

Ansökningsregler för Scouternas arrangemang

Detta gäller när du ansöker till någon av Scouternas olika arrangemang.

Ansökningsregler

Ansökningar till Scouternas arrangemang är bindande. 
När jag ansöker till Scouternas arrangemang försäkrar jag/min vårdnadshavare att jag till min kännedom är fysiskt och psykiskt kapabel att genomföra arrangemanget. Om det i, eller efter, ansökan framkommer att ansökande av Scouternas arrangemangsgrupp inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta på arrangemanget, kan Scouternas arrangemangsgrupp neka deltagande. 

 
Du som ansöker till ett arrangemang behöver ha en giltig reseförsäkring. Om du inte har en privat reseförsäkring eller om du vill ha ytterligare försäkringsskydd kan reseförsäkring köpas till i samband med ansökan till arrangemanget. Kostanden för reseförsäkringen betalas endast om du blir antagen till arrangemanget. Betalning sker i samband med avgiften för arrangemanget. Väljer du efter att du blivit antagen att avanmäla dig återbetalas inte kostanden för reseförsäkringen. 
Den som ansökt till ett arrangemang är skyldig att betala hela arrangemangssavgiften, med följande undantag:

  1. Den som avanmäler sig innan ansökningstiden har gått ut stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas. 
  2. Den som ansökt men inte blivit antagen, erlägger ingen avgift.
  3. Den som avanmäler sig efter det ansökningstiden gått ut är betalningsskyldig enligt följande system: 
    • 180-91 dagar innan startdatum återbetalas 90% av avgiften.
    • 90-56 dagar innan startdatum återbetalas 50% av avgiften.
    • 55-0 dagar innan startdatum återbetalas 0% av avgiften 

Observera att arrangemanget startar vid den första samlingen med deltagare, fysisk eller digital, arrangerad av arrangemanget samt att avanmälan ska ske skriftligen till arrangemang@scouterna.se, muntlig avanmälan gäller ej. Om arrangemanget blir inställt återbetalas hela den erlagda avgiften för arrangemanget