Information om Covid-19

Folkhälsomyndigheten har beslutat att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 ska upphöra den 29 september. För scoutverksamheter innebär den 29:e september ingen direkt förändring då Folkhälsomyndigheten redan i somras gav klartecken för alla typer av lägerverksamheter för barn och unga. Även om alla restriktioner upphört är det ändå fortsatt viktigt att vara vaksam och ha förebyggande åtgärder på plats för att därigenom minska riskerna för smittspridning. Därför är vår rekommendation att hela tiden aktivt följa de regionala rekommendationerna och särskilt hur skolorna agerar i närområdet.

Har du frågor

Kontakta då våra lokala kanslier som kan stötta och hjälpa dig.

Senaste nytt:

Allmänna råd upphör 29 september

Publicerat 28 september 2021

Föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter med anledning av covid-19 upphör i sin helhet. Detta eftersom dessa inte längre bedöms vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv. Exempelvis tas begränsningarna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. 

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att covid-19 är en sjukdom som vi måste lära oss att leva med i samhället och arbetet med testning och smittspårning ute i regionerna måste fortsätta. Skulle utvecklingen vända till kritiska nivåer finns en beredskap att införa restriktioner igen. 

Folkhälsomyndigheten påminner om vikten av de allmänna råden

Publicerat 1 september 2021

Sen den 1 juni har läger och cuper kunnat genomföras utan begränsning men eftersom smittspridningen nu ökar igen är det viktigt att fortsatt följa råden från Folkhälsomyndigheten.

Nu i terminsstart är det extra viktigt att vara extra uppmärksam och med förebyggande åtgärder planera för en säker scoutverksamhet.

Folkhälsomyndigheten ger klartecken för alla typer av lägerverksamhet

Publicerat 6 juli 2021

Barn och ungdomar har drabbats hårt av restriktionerna under pandemin. Genom lägerverksamhet kan både den fysiska och psykiska hälsan främjas. Folkhälsomyndigheten har vägt samman hälsoeffekterna och ger klartecken från 1 juli för att öppna upp för alla typer av lägerverksamheter för barn och unga utan begränsning.

Läger kan genomföras, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. Läger bör därför genomföras med mindre grupper som inte blandas. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom. Längre ner på sidan hittar du Folkhälsomyndighetens lista på förebyggande åtgärder för att minska smittrisk.

Lättnader gällande privata sammankomster i hyrda lokaler 

Publicerat 29 juni 2021  

Från den 1 juli 2021 blir det tillåtet att hålla privata sammankomster med max 50 personer i hyrda lokaler. Det innebär att det nu är möjligt för de scoutkårer som har egna lokaler att hyra ut. Det är dock viktigt att säkerställa att inte mer än max 50 personer deltar vi sammankomsterna i lokalen. 

Samtidigt meddelar Folkhälsomyndigheten att rekommendationerna avseende lägerverksamhet kvarstår.  Se tidigare uppdatering från 20 maj nedan! 

Om smittspridningen fortsätter att minska planerar Folkhälsomyndigheten att meddela ytterligare lättnader från och med 15 juli, i enlighet med en tidigare uppgjord plan. Vi meddelar på denna sida så snart vi har nya besked. 

Nya rekommendationer inför sommarens lägerverksamheter

Publicerat 20 maj 2021

Under presskonferensen den 20 maj meddelade Folkhälsomyndigheten ändringar i restriktionerna som bland annat rör lägerverksamheter. Från och med den den 1 juni är det tillåtet att genomföra läger i mindre skala. Detta innebär i korthet:

 • Läger kan anordnas både inomhus och utomhus.
 • Det finns inga restriktioner i längden på läger.
 • Det är bra om läger riskbedöms utifrån Folkhälsomyndighetens förebyggande åtgärder och planeras för att minska riskerna för smittspridning.
 • Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom.

Utgångspunkten för de nya allmänna råden är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver lägerverksamheterna vara beredda på att planera om.

Scouternas rekommendation till scoutkårerna är därför:

 • Planera för mindre och smittsäkra läger.
 • Håll koll på om det förekommer avvikande lokala bestämmelser. Till exempel har varje regions smittskyddsläkare långtgående befogenheter i den egna regionen.
 • Följ Folkhälsomyndighetens förebyggande åtgärder nedan.

FOMH:s förebyggande åtgärder: 

 • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis klass, lag, kollogård, konfirmandgrupp eller liknande och att dessa, så långt som möjligt, inte blandas med varandra under lägret. Detta gäller även resor till och från lägret.
 • Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare. Det kan gälla i matsalen, entréer, samlingsrum och andra gemensamma utrymmen.
 • Arrangera övernattning med få personer i samma rum, undvik stora sovsalar.
 • Ta fram rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymtom och rutiner för hemresa så snart som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symtom.
 • Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel biokväll, öppet hus, föräldrabesök, stora tävlingar eller föreställningar.
 • Förlägg så mycket som möjligt av lägerverksamheten utomhus.
 • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan flera deltagare än den avgränsade gruppen, exempelvis avslutningsdisco för hela lägret.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Undvik att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.
 • Tänk på att dessa åtgärder även gäller ledare som inte heller bör blandas mellan grupper och aktiviteter.

Stöd till kårer inför läger och hajker

Vi förstår att nya rekommendationer skapar mer jobb och flera frågor kring aktiviteter och läger. Därför har vi skrivit ihop en checklista som stöd för er planering.

Scouternas rekommendation till scoutkårerna är först och främst att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och preventiva åtgärder. Tolka detta till ert sammanhang och hur det ser ut i er kår eller på er avdelning. För Scouternas verksamhet gäller som alltid att kårerna har egen beslutsrätt. Vi uppmanar alla kårer att skapa en gemensam policy för hela kåren gällande läger och hajker.

Checklista för planering av läger och hajker

Här nedan finns en checklista på saker ni bör ha tänkt igenom och ha en plan för när ni arrangerar läger och hajker. Använd Folkhälsomyndighetens rekommendationer och preventiva åtgärder som ett stöd i er planering.

 • Transport: Hur reser ni till lägret på ett smittsäkert sätt?
 • Hygien: Hur håller ni god handhygien under lägret? Finns det tillräckligt med vatten för att tvätta händerna ofta?
 • Matlagning: Hur organiserar ni matlagning, servering och diskning på ett smittsäkert sätt?
 • Boende: Hur bor ni? Kan ni sprida ut er på stora ängar och hålla avstånd?
 • Aktiviteter: Hur undviker ni att många samlas på samma ställe? Hur genomför ni aktiviteter så att deltagare kan undvika närkontakt t.ex. samarbetsövningar, kramring, lägerbål, disco etc?
 • Sjukdom: Hur hanterar ni om någon blir sjuk? Har ni möjlighet till isolering och säker transport hem?
 • Kommunikation: Hur informerar ni vårdnadshavare innan lägret om ert säkerhetsarbete och om hur vårdnadshavare kan prata med sina barn inför lägret? Hur uppdaterar ni föräldrar och andra om något skulle hända på lägret?

Kommunikation med vårdnadshavare

Det är alltid viktigt att ha en tydlig kommunikation med vårdnadshavare men särskilt nu. Berätta för vårdnadshavare hur ni har planerat för att genomföra ett smittsäkert läger eller hajk. Använd frågorna från checklistan som stöd.

Här nedan följer en mall för brev till vårdnadshavare:

Hej, du vårdnadshavare för en scout!

Tack för att vi har ditt förtroende att ge ditt barn en trygg och meningsfull fritid!

Vi på kårxxx har jobbar hårt för att skapa goda förutsättningar för att våra scouter ska kunna vara med på roliga, utvecklande och smittsäkra aktiviteter.

Såhär har vi tänkt inför läger/hajk, xxxxx:

 • Hur vi tar oss dit: xxxx
 • Hur vi håller god hygien: xxxx
 • Hur hanterar maten: xxxx
 • Hur vi bor: xxxx
 • Hur vi organiserar aktiviteter på plats: xxxx
 • Vad vi gör om någon blir sjuk: xxxx

Har du några frågor eller funderingar kan du höra av dig till: xxxxxx

Vänliga scouthälsningar,
xxxxxx

Kom ihåg att kolla regionala/lokala restriktioner

Det är viktigt att arrangörer och ledare håller koll på vilka lokala restriktioner som gäller i den egna regionen eller kommunen. Eftersom smittläget skiljer sig en del mellan olika regioner, har de lokala myndigheterna möjlighet att utfärda lokala restriktioner som medför begränsningar för till exempel fritids- och lägerverksamheter.

 • Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte ska komma till evenemanget.
 • Se till att ni under hela evenemanget kan ha en god handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel). Detta är särskilt viktigt vid toaletter och där man äter och lagar mat.
 • Se till att det finns information om allmänna hygienråd som alla ser (t.ex. affischer).

Gör en riskbedömning enl FHM

Folkhälsomyndigheten har tagit fram något de kallat för ett riskbedömningsverktyg. Ni kan ladda hem det via länken nedan. Om svaren är ja på många av frågorna i riskbedömningsverktyget, fundera då att ställa in eller skjuta upp evenemanget eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras. För varje fråga som besvaras med ”ja” ska ni tänka ut lämpliga åtgärder och ha en plan för hur de ska genomföras.

Scouternas egen riskanalys

Utöver den bedömning som FHM rekommenderar har vi inom Scouterna tagit fram en egen riskanalys tillsammans med en checklista, som vi hoppas är användbar för er planering. Ni hittar den här:

Fortsatt viktigt att minska smittspridningen

Smittspridningen är fortsatt hög i samhället. Det är fortfarande viktigt med åtgärder som minskar smittspridningen.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det följande generella regler som gäller:

 • Fritidsaktiviteter är viktiga, men måste genomföras på ett säkert sätt.
 • Om man genomför fritidsaktiviteter ska man:
  - hålla avstånd till varandra
  - inte dela utrustning med varandra
  - när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
  - resa till och från aktiviteten individuellt
  - utföra aktiviteten i mindre grupper
  - undvika gemensamma omklädningsrum

Som alltid är det mycket viktigt att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

Det är alltså möjligt att bedriva idrotts-, kultur-och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare. Vi rekommenderar dels att kårerna gör en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens bedömningsverktyg och dels använder er av Scouternas riskanalys (inkl checklistor) som komplement för hajker och läger. Ni finner båda längst ner på denna sida.

I övrigt är de rekommendationer som Scouterna har kring scoutverksamhet oförändrade. Det är den enskilda kåren som behöver fatta ett eget beslut, där utgångspunkten är att hålla igång scoutverksamhet för barn och unga, men under alternativa former. Det kan betyda digitala scoutmöten, men det kan också innebära utomhusverksamhet. Ett kårläger kan bli ett dagläger, och så vidare.

Kom ihåg! Vårt gemensamma mål är att i möjligaste mån, fortsätta med rolig och trygg verksamhet tillsammans med våra scouter.

Förslag på digitala aktiviteter

Det finns flera sätt att göra saker på och vi har tidigare publicerat förslag på hur man kan hålla scoutmöten digitalt. Det finns alltid en väg till gemenskap och nu måste den vägen vara extremt säker mot viruset som härjar. Behovet av gemenskap är också som allra störst i lägen som denna.
Vilka idéer kan du komma på som man kan göra utan att vara fysiskt nära varandra? Vi har tagit fram massor av spännande förslag på digitala aktiviteter så att det är lättare att komma igång.

Gällande Scouternas Folkhögskola

Tydliggörande av skillnader mellan Scouternas verksamhet och Folkhögskolans verksamhet:

För Scouternas verksamhet gäller som alltid att kårerna har egen beslutsrätt, d v s att fatta beslut om hur den lokala kåren bäst kan genomföra sin verksamhet, detta är normal beslutsnivå, både före och efter Covid-19 och bygger på att scoutkårer är egna föreningar.

För Folkhögskolans del så gäller inte samma sak. För Folkhögskolans scout- och profil-utbildning fattas den här typen av beslut centralt, inte via de enskilda teamen eller utbildningsgrupperna.

Vi uppdaterar kontinuerligt denna sida med ev. nya restriktionerna och rekommendationer. Håll utkik på vår hemsida och i sociala medier – eller hör av er direkt med frågor till info@scouterna.se.

Informationen här och våra rekommendationer kan komma att ändras beroende på Folkhälsomyndighetens råd. Texten uppdateras kontinuerligt.