Information om Covid-19

Här hittar du Scouternas bevakning av regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer vad gäller hur samhället ska undvika och förebygga smittspridning. Vi uppdaterar informationen nedan så snart nya besked kommer som kan komma att påverka scoutverksamheten. Vi rekommenderar även att du följer den mer detaljerade informationen som ges på Folkhälsomyndighetens hemsida. Scouterna rekommenderar även att du aktivt följer de regionala rekommendationerna och särskilt hur skolorna agerar i ditt närområde.

Har du frågor?

Kontakta då våra lokala kanslier som kan stötta och hjälpa dig.

Senaste nytt:

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

Publicerat 20220203

Regeringen bekräftade idag att beslut har tagits att merparten av de restriktioner och rekommendationer som införts för att stoppa spridningen av coronaviruset hävs den 9 februari. Individen har fortsatt ett stort ansvar att inte föra smittan vidare genom att stanna hemma när man är sjuk med symtom på covid-19 och att vaccinera sig, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Råd som hävs den 9 februari som särskilt berör scoutverksamheten:

  • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus upphör.
  • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.

Myndighetsrekommendationer efter den 9 februari

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Covidinformation för Jamboree22

Jamboree22 ska vara ett säkert och tryggt läger. Därför bevakar vi Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och rekommendationer om Covid-19.

Här finner du mer information från Jamboree22 om Covid-19.

Läs mer här