Covidinformation från Jamboree22

Jamboree22 ska vara ett säkert och tryggt läger. Därför bevakar vi folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och rekommendationer om Covid-19.

Denna sida uppdateras kontinuerligt med information från Jamboree22 om Covid-19.

Gällande covidvaccin

Folkhälsomyndigheten i Sverige rekommenderar att alla från 12 års ålder är vaccinerade mot covid-19. För barn och ungdomar 12-17 år innebär det två doser vaccin mot covid-19. För de mellan 18-65 år rekommenderas att man är vaccinerad med tre doser. Deltagare i lägret rekommenderas följa dessa rekommendationer.

Uppdaterat av: Stefan Hansson, Medicinskt ansvarig läkare, Jamboree22

Information från jamboreeorganisationen

Publicerat 2022011

Vi förstår att den nuvarande utvecklingen av pandemin kan göra att det känns osäkert att anmäla sig till Jamboree22. I uppdateringen nedan förklarar vi hur återbetalning sker om Jamboree22 ställs in samt varför sista anmälningsdag är redan den 31:e januari.

Bland annat gäller följande:

  Läs mer om detta nedan.

  Återbetalning om Jamboree22 ställs in

  Vi förstår att den nuvarande utvecklingen av pandemin skapar en del oro inför att anmäla sig till Jamboree22. De anmälningsvillkor vi tagit fram är anpassade för att möta den oron och samtidigt göra den ekonomiska risken möjlig att hantera för organisationen Scouterna. Vi har gjort bedömningen att lägerorganisationen kan vänta fram till efter april med att förbinda oss till vissa större kostnader och har därför satt 30 april som en brytpunkt för återbetalningsvillkoren. Vi ser att vi vid det läget bör ha en bra bild av möjligheten att genomföra Jamboree22 och kommer att göra en väldigt nogrann bedömning av läget innan vi går vidare. Om Scouternas styrelse då gör bedömningen att ställa in jamboreen återbetalas hela deltagaravgiften förutom en administrativ avgift på 250:- per person.

  Om bedömningen den 30 april är att det ska gå att genomföra jamboreen kommer vi göra vårt yttersta för att ge er en fantastisk jamboreeupplevelse. I samråd med berörda myndigheter och smittskyddsläkare kommer vi göra de anpassningar och förberedelser som krävs för ett tryggt och säkert evenemang. Trots detta finns såklart risken att förutsättningarna ändras med kort varsel och att nya restriktioner och regler gör att jamboreen måste ställas in. Detta kommer inte att göras lättvindigt och beslutet kan bara fattas av Scouternas styrelse. I ett sådant läge då vi behöver ställa in jamboreen efter att vi förbundit oss till större kostnader säger anmälningsvillkoren att halva lägeravgiften återbetalas till deltagarna.

  Varför är sista anmälningsdag redan 31 januari?

  Att planera ett så stort läger som vi hoppas att Jamboree22 ska bli kräver en betydligt längre framförhållning än när vi gör mindre läger. Deltagarantalet på tidigare nationella jamboreer har varierat mycket och tyvärr är det väldigt svårt att förutsäga hur många som kan förväntas komma innan anmälan stänger. Först när vi vet hur många vi blir vet vi vilken budget vi har att röra oss med och därigenom ramarna för hur vi ska planera jamboreen. Om vi blir 7500 eller 15000 påverkar helt förutsättningarna för planeringsorganisationen. Vilka artister kan vi boka till scenshowerna, hur stora cafétält behövs i hubbarna, hur många återvinningsstationer behövs, hur många toaletter ska vi upphandla, vilken mat har vi råd med etc. Varje sak för sig hade säkert gått att lösa även om vi fick veta deltagarantalet något senare men som helhet klarar vi inte av att planera allt på kortare tid än den vi nu har från 31 januari fram till lägret.

  Var hittar jag mer information?

  Vi har sammanställt de vanligaste frågorna vi får om Covid-19 samt svar på dessa i vår FAQ nedan. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss. Du är även varmt välkommen att ställa dina frågor samt träffa oss som planerar Jamboree22 på våra frågekvällar. Nästa frågekväll är 17/1 och har fokus på anmälan.

  COVID-19 FAQ

  Nej, det är varje persons ansvar att kunna leva upp till de krav som myndigheter ställer på deltagande i Jamboree22.  

  Vi kommer följa myndigheternas regler och rekommendationer, men enligt nuvarande regler för vaccinationsbevis vid evenemang gäller inte ett negativt  covid-test eller tillfrisknandebevis som ersättning. 

  Ja, när vi i anmälningsvillkoren skriver om ”händelser utanför organisationens kontroll” som kan tvinga oss att ställa in Jamboree22 senare än 1:a maj 2022 räknar vi in eventuella myndighetsbeslut och rekommendationer till följd av förändringar i pandemiläget.

  Vi kommer följa de riktlinjer som vid genomförandet gäller för offentliga tillställningar och personer inom den åldersgrupp som ett eventuellt krav omfattar behöver uppvisa vaccinationsbevis för att få vara med på lägret.  

  Enligt de nu rådande reglerna ska personer som av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig mot covid-19, exempelvis personer som är allergiska mot substanser i vaccinetkunna visa upp ett läkarintyg i stället. 

  Du hittar våra anmälningsvillkor i sin helhet här: https://www.scouterna.se/jamboree22/anmalan/villkor/

  Att planera ett så stort läger som vi hoppas att Jamboree22 ska bli kräver en betydligt längre framförhållning än när vi gör mindre läger. Deltagarantalet på tidigare nationella jamboreer har varierat mycket och tyvärr är det väldigt svårt att förutsäga hur många som kan förväntas komma innan anmälan stänger. Först när vi vet hur många vi blir vet vi vilken budget vi har att röra oss med och därigenom ramarna för hur vi ska planera jamboreen. Om vi blir 7500 eller 15000 påverkar helt förutsättningarna för planeringsorganisationen. Vilka artister kan vi boka till scenshowerna, hur stora cafétält behövs i hubbarna, hur många återvinningsstationer behövs, hur många toaletter ska vi upphandla, vilken mat har vi råd med etc. Varje sak för sig hade säkert gått att lösa även om vi fick veta deltagarantalet något senare men som helhet klarar vi inte av att planera allt på kortare tid än den vi nu har från 31 januari fram till lägret.

  Det är endast Scouternas styrelse som kan ta ett beslut att ställa in Jamboree22. Det görs i samråd med Scouternas ledningsgrupp och Jamboree22s jamboreechefer.

  Efteranmälan stänger 30 april. För oss är det dock väldigt viktigt att kunna skaffa oss en bild av hur många vi kommer bli på Jamboree22 redan 1 februari.

  Du kan läsa mer om varför ordinarie anmälan stänger redan 31 januari under rubriken med samma namn i denna FAQ.

  Ja, det är möjligt att efteranmäla en hel grupp/kår. Efteranmälningsavgiften på 250 kr/person tillkommer. Efteranmälan stänger 30 april. För jamboreeorganisationen är det dock vikigt att redan 1 februari kunna skaffa oss en bild av hur många vi blir på lägret, efteranmäl er därför så fort som möjligt.

  Du kan läsa mer om varför sista ordinarie anmälningsdag är 31 januari under ”varför är sista anmälan redan 31 januari” i denna FAQ.

  Senaste nytt om Corona från Scouterna

  Letar du efter Scouternas samlingssida om coronainformation? Här har Scouterna samlat all information om coronaläget och de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten i dagsläget.

  Till Scouternas coronainformation