Vi ses på Scouternas stämma

Demokratijamboree innefattar både Scouternas stämma och en social mötesplats som arrangeras vart annat år. Arrangemanget är fyllt av demokrati, inspiration, utmaningar, vänner och gemenskap. Det är ett stort arrangemang som samlar och engagerar scouter från hela Sverige.  Häng med du med!

 

Demokratijamboree är Scouternas stämma

Tillsammans på stämman tar medlemmarna beslut om hur Scouternas verksamhet ska drivas de kommande åren. Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och påverka, ung som gammal. Samtidigt passar vi på att umgås och låta oss inspireras av utställningar, workshops och seminarier. Scouternas stämma + träffa scouter från hela Sverige + scoutinspiration + fest och skratt = Demokratijamboree 2022!

hund sitter vid dator
Inspelningar

Se de digitala infoträffarna i efterhand

Infoträff 1 sändes 11 oktober. Den handlade om hur Scouternas stämma fungerar, workshops och vad som kommer hända på Tivolitorget. Du hittar inspelningen av mötet här: Se inspelningen av infoträff 1

Infoträff 2 sändes 8 november. Den handlade om motioner och andra handlingar. Demokratigruppen berättade om vad som händer när en motion kommer in och hur den hanteras. Styrelse och sakkunniga förklarade hur de tänkt när de lagt fram sina förslag på hur de tycker att stämman ska rösta. Även valberedningen informerade om sina förslag. Se inspelningen av infoträff 2 här

Läs gärna också: Sammanfattning motioner DJ22>>

För dig som ombud

Har du anmält dig som ombud på Scouternas stämma och Demokratijamboree 2022? På webbsidan "För dig som ombud" hittar du information som kan hjälpa till att förbereda dig så bra som möjligt.

För dig som ombud

Årets handlingar

Här hittar du alla handlingar  du behöver för att vara väl förberedd inför stämmoförhandlingar och omröstningar. Exempel på handlingar är de olika motionerna (förslag) som medlemmar skickat in, valberedningens förslag till ny styrelse, verksamhetsplan och mötesformalia (alltså dagordningen, vad vi ska göra och besluta om under stämman).

Stämmohandlingar och dokument 2022
Demokratijamboree 2018
Boka in i kalendern

Kallelse till stämman

Välkommen till årets mest scoutiga demokratifest! Du hittar kallelsen som pdf på knappen nedan.

Till kallelsen
Välkommen på demokratifest!

Demokratijamboree 18-20 november 2022

Vi är glada att kunna bjuda in till Scouternas största demokratifest - Demokratijamboree 2022. I år blir det ett fysiskt evenemang som går av stapeln den 18-20 november i Aula Magna på Stockholms Universitet.

Demokratijamboree 2022 kommer bjuda på allt från demokratiska stämmoförhandlingar till intressanta samtal och underhållning. En plats där scouter från hela landet samlas för att påverka, mötas och göra sina röster hörda- samtidigt som vi har roligt tillsammans.

Vilka som deltar som ombud och deltagare bestäms av scoutkårerna, så anmäl intresse till din kår redan nu.  Scouter i alla åldrar är välkomna!

Inbjudan till Demokratijamboree 2022
Demokratijamboree och Scouternas stämma 2018
Hjälp oss stärka demokratin

Var med och planera och genomföra Demokratijamboree 2022

Demokratin är hotad över hela världen och det är viktigare än någonsin att värna om och stärka vår demokrati. Genom demokratijamboreen vill vi inspirera, utbilda och utveckla våra scouters demokratiska engagemang, både i sina patruller, i kåren, i Scouternas stämma och sedan vidare ut i världen. Vill du hjälpa oss nå dit? Var med och utforma Demokratijamboree 2022! Vi söker nu funktionärer till planering och genomförande av Demokratijamboree 2022, som till exempel projektledning, programplanering, kommunikationsproduktion, demokratigrupp med mera. Fyll i vårt intresseformulär och berätta vad du skulle vilja hjälpa till med.

Fyll i intresseanmälan här

Ett av landets största demokratiska möten

Demokratijamboree och Scouternas stämma är ett av landets största demokratiska möten. Alla drygt 76 000 medlemmar, i alla åldrar, får vara med och påverka. Och scoutkårerna i landet utser ombud som röstar i frågor om rörelsens framtid.

Scouternas stämma är det forum där det beslutas vilken riktning och mål Scouternas verksamhet ska ha. Alla medlemmar får lämna in motioner (förslag) och tycka till, sedan är det representanter från landets scoutkårer som röstar om förslagen. Scouternas stämma väljer också förtroendevalda till Scouterna. Det betyder att stämman väljer styrelse, verksamhetsrevisorer, valberedning och ledamöter till Scouternas förvaltningsmöte. Det är Scouternas valberedning som förbereder valen och ger förslag till stämman. Läs mer om valberedningen och förtroendeuppdrag nedan.

Förutom själva stämman innehåller Demokratijamboree också roliga och intressanta programpass och workshops som alla medlemmar inbjuds att delta i. Det kan till exempel handla om ledarskap, civilkurage, inkludering, klimatet och de Globala målen.

Nästa Demokratijamboree och Scouternas stämma hålls under hösten 2022. Men du kan vara med och påverka redan nu.

Kandidera

Ansök till ett uppdrag

Att kandidera betyder att en anmäler sitt intresse för att ta ett visst uppdrag, till exempel att en vill vara med i valberedningen eller att en vill sitta i styrelsen.

Vartannat år genomförs Scouternas stämma och vartannat år har vi istället ett förvaltningsmöte där ombud granskar Scouternas verksamhet och ekonomi.

Nu kan du kandidera som ombud till förvaltningsmötet 2023. Kandideringen är öppen fram till 19 november 2022:

Hur ser din drömstyrelse ut?

Vilka förmågor och kunskaper tycker du är viktiga att Scouternas framtida styrelse ska ha?

Berätta för valberedningen hur din drömstyrelse ser ut genom att klicka på knappen nedan.

Detta är en del av valberedningens arbete med att göra en behovsanalys inför kommande stämma och val av Scouternas styrelse.

Tyck till här!

Valberedningen

I enlighet med sitt uppdrag från Scouternas stämma 2020 har valberedningen startat upp sitt arbete. En presentation av valberedningens arbete, tidplan och process hittar du här >>

Valberedningen 2020-2022 består av en sammankallande, Hannah Stanton samt sju ledamöter: Anders Bernberg, Viggo Forssman, Erika Gilbertsson (avgått), Cilla Hansson, Katarina Hedberg, Jan Månsson, Patrik Redgård (avgått).

Om du vill komma i kontakt med valberedningen kan du maila till: valberedning@scouterna.se

Om du har frågor om Scouternas stämma 2022 kan du kontakta: