Scouternas stämma

Demokratijamboree innefattar både Scouternas stämma och en social mötesplats som arrangeras vart annat år. Arrangemanget är fyllt av demokrati, inspiration, utmaningar, vänner och gemenskap. Det är ett stort arrangemang som samlar och engagerar scouter från hela Sverige.  Nästa Demokratijamboree är 2024 – hoppas vi ses då och innan dess kan du här läsa mer om den senaste stämman.

 

Demokratijamboree är Scouternas stämma

Tillsammans på stämman tar medlemmarna beslut om hur Scouternas verksamhet ska drivas de kommande åren. Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och påverka, ung som gammal. Samtidigt passar vi på att umgås och låta oss inspireras av utställningar, workshops och seminarier. Scouternas stämma + träffa scouter från hela Sverige + scoutinspiration + fest och skratt = Demokratijamboree!

hund sitter vid dator
Inspelningar

Se de digitala infoträffarna i efterhand

Infoträff 1 sändes 11 oktober. Den handlade om hur Scouternas stämma fungerar, workshops och vad som kommer hända på Tivolitorget. Du hittar inspelningen av mötet här: Se inspelningen av infoträff 1

Infoträff 2 sändes 8 november. Den handlade om motioner och andra handlingar. Demokratigruppen berättade om vad som händer när en motion kommer in och hur den hanteras. Styrelse och sakkunniga förklarade hur de tänkt när de lagt fram sina förslag på hur de tycker att stämman ska rösta. Även valberedningen informerade om sina förslag. Se inspelningen av infoträff 2 här

Läs gärna också: Sammanfattning motioner DJ22>>

Handlingar 2022

Här hittar du alla handlingar  du behöver för att vara väl förberedd inför stämmoförhandlingar och omröstningar. Exempel på handlingar är de olika motionerna (förslag) som medlemmar skickat in, valberedningens förslag till ny styrelse, verksamhetsplan och mötesformalia (alltså dagordningen, vad vi ska göra och besluta om under stämman).

Stämmohandlingar och dokument 2022

Ett av landets största demokratiska möten

Demokratijamboree och Scouternas stämma är ett av landets största demokratiska möten. Alla drygt 76 000 medlemmar, i alla åldrar, får vara med och påverka. Och scoutkårerna i landet utser ombud som röstar i frågor om rörelsens framtid.

Scouternas stämma är det forum där det beslutas vilken riktning och mål Scouternas verksamhet ska ha. Alla medlemmar får lämna in motioner (förslag) och tycka till, sedan är det representanter från landets scoutkårer som röstar om förslagen. Scouternas stämma väljer också förtroendevalda till Scouterna. Det betyder att stämman väljer styrelse, verksamhetsrevisorer, valberedning och ledamöter till Scouternas förvaltningsmöte. Det är Scouternas valberedning som förbereder valen och ger förslag till stämman. Läs mer om valberedningen och förtroendeuppdrag nedan.

Förutom själva stämman innehåller Demokratijamboree också roliga och intressanta programpass och workshops som alla medlemmar inbjuds att delta i. Det kan till exempel handla om ledarskap, civilkurage, inkludering, klimatet och de Globala målen.

Nästa Demokratijamboree och Scouternas stämma hålls under hösten 2024.

Kandidera

Ansök till ett uppdrag

Att kandidera betyder att en anmäler sitt intresse för att ett visst uppdrag, till exempel att en vill vara med och jobba ideellt i valberedningen eller i Scouternas styrelse.

Vartannat år genomförs Scouternas stämma och då väljer stämman personer till Scouternas förtroendeuppdrag (styrelse, verksamhetsrevisorer, valberedning och ledamöter till Scouternas förvaltningsmöte). Förvaltningsmötet hålls vartannat år då vi inte har stämma och mötet beslutar om Scouternas ekonomi.

Möjligheten att anmäla sitt intresse (kandidera) eller föreslå någon annan (nominera) till ett förtroendeuppdrag öppnas ungefär vid årsskiftet innan Scouternas stämma. Om en är intresserad av att nominera någon eller själv kandidera kan man alltid maila till Scouternas valberedning via valberedning@scouterna.se

Valberedningen

Valberedningen 2022-2024 består av en sammankallande, Hannah Bauer Burton samt åtta ledamöter:

Amanda Källgren
Daniel Lund
Ebba Sandblad Tufvesson
Göran Hägerdal
Katarina Hedberg
Rebecca Sundberg
Rikard Eliasson
Ulf Ödman

Om du vill komma i kontakt med valberedningen kan du maila till: valberedning@scouterna.se

Om du har frågor om Scouternas stämma 2022 kan du kontakta: