Vi ses på Scouternas stämma

Demokratijamboree innefattar både Scouternas stämma och en social mötesplats som arrangeras vart annat år. Arrangemanget är fyllt av demokrati, inspiration, utmaningar, vänner och gemenskap. Det är ett stort arrangemang som samlar och engagerar scouter från hela Sverige.  Häng med du med!

 

Demokratijamboree är Scouternas stämma

Tillsammans på stämman tar medlemmarna beslut om hur Scouternas verksamhet ska drivas de kommande åren. Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och påverka, ung som gammal.

Anmäl dig idag

Demokratijamboree 2022 kommer bjuda på allt från demokratiska stämmoförhandlingar till intressanta samtal och underhållning. En plats där scouter från hela landet samlas för att påverka, mötas och göra sina röster hörda - samtidigt som vi har roligt tillsammans. Nu är anmälan äntligen öppen.

Anmäl dig till DJ22

Årets handlingar

Här kommer du kunna hitta alla handlingar till Scouternas stämma 2022. Innehållet på sidan uppdateras löpande och senast 18 september kommer alla handlingar finnas upplagda.

Stämmohandlingar och dokument 2022
Demokratijamboree 2018
Boka in i kalendern

Kallelse till stämman

Välkommen till årets mest scoutiga demokratifest! Du hittar kallelsen som pdf på knappen nedan.

Till kallelsen
Välkommen på demokratifest!

Demokratijamboree 18-20 november 2022

Vi är glada att kunna bjuda in till Scouternas största demokratifest - Demokratijamboree 2022. I år blir det ett fysiskt evenemang som går av stapeln den 18-20 november i Aula Magna på Stockholms Universitet.

Demokratijamboree 2022 kommer bjuda på allt från demokratiska stämmoförhandlingar till intressanta samtal och underhållning. En plats där scouter från hela landet samlas för att påverka, mötas och göra sina röster hörda- samtidigt som vi har roligt tillsammans.

Vilka som deltar som ombud och deltagare bestäms av scoutkårerna, så anmäl intresse till din kår redan nu.  Scouter i alla åldrar är välkomna!

Inbjudan till Demokratijamboree 2022
Demokratijamboree och Scouternas stämma 2018
Hjälp oss stärka demokratin

Var med och planera och genomföra Demokratijamboree 2022

Demokratin är hotad över hela världen och det är viktigare än någonsin att värna om och stärka vår demokrati. Genom demokratijamboreen vill vi inspirera, utbilda och utveckla våra scouters demokratiska engagemang, både i sina patruller, i kåren, i Scouternas stämma och sedan vidare ut i världen. Vill du hjälpa oss nå dit? Var med och utforma Demokratijamboree 2022! Vi söker nu funktionärer till planering och genomförande av Demokratijamboree 2022, som till exempel projektledning, programplanering, kommunikationsproduktion, demokratigrupp med mera. Fyll i vårt intresseformulär och berätta vad du skulle vilja hjälpa till med.

Fyll i intresseanmälan här

Ett av landets största demokratiska möten

Demokratijamboree och Scouternas stämma är ett av landets största demokratiska möten. Alla drygt 76 000 medlemmar, i alla åldrar, får vara med och påverka. Och scoutkårerna i landet utser ombud som röstar i frågor om rörelsens framtid.

Scouternas stämma är det forum där det beslutas vilken riktning och mål Scouternas verksamhet ska ha. Alla medlemmar får lämna in motioner (förslag) och tycka till, sedan är det representanter från landets scoutkårer som röstar om förslagen. Scouternas stämma väljer också förtroendevalda till Scouterna. Det betyder att stämman väljer styrelse, verksamhetsrevisorer, valberedning och ledamöter till Scouternas förvaltningsmöte. Det är Scouternas valberedning som förbereder valen och ger förslag till stämman. Läs mer om valberedningen och förtroendeuppdrag nedan.

Förutom själva stämman innehåller Demokratijamboree också roliga och intressanta programpass och workshops som alla medlemmar inbjuds att delta i. Det kan till exempel handla om ledarskap, civilkurage, inkludering, klimatet och de Globala målen.

Nästa Demokratijamboree och Scouternas stämma hålls under hösten 2022. Men du kan vara med och påverka redan nu.

Kandidera

Ansök till ett uppdrag

Att kandidera betyder att en anmäler sitt intresse för att ta ett visst uppdrag, till exempel att en vill vara med i valberedningen eller att en vill sitta i styrelsen.

Vartannat år genomförs Scouternas stämma och vartannat år har vi istället ett förvaltningsmöte där ledamöter granskar Scouternas verksamhet och ekonomi.

Nu kan du kandidera som ledamot till förvaltningsmötet 2023. Kandideringen är öppen fram till 19 november 2022:

Hur ser din drömstyrelse ut?

Vilka förmågor och kunskaper tycker du är viktiga att Scouternas framtida styrelse ska ha?

Berätta för valberedningen hur din drömstyrelse ser ut genom att klicka på knappen nedan.

Detta är en del av valberedningens arbete med att göra en behovsanalys inför kommande stämma och val av Scouternas styrelse.

Tyck till här!

Valberedningen

I enlighet med sitt uppdrag från Scouternas stämma 2020 har valberedningen startat upp sitt arbete. En presentation av valberedningens arbete, tidplan och process hittar du här >>

Valberedningen 2020-2022 består av en sammankallande, Hannah Stanton samt sju ledamöter: Anders Bernberg, Viggo Forssman, Erika Gilbertsson (avgått), Cilla Hansson, Katarina Hedberg, Jan Månsson, Patrik Redgård (avgått).

Om du vill komma i kontakt med valberedningen kan du maila till: valberedning@scouterna.se

Beslut från Scouternas stämma 2020

Under stämman 2020 beslutades följande som påverkar kårerna direkt:

 • Oförändrad medlemsavgift
  180 kr för 2021 och 2022.
 • Utbetalning av statsbidrag
  Statsbidrag som Scouterna har beviljats ska utbetalas som bidrag på 900 kr för varje godkänd medlemsförening och 18 kr per godkänd medlem direkt till de kårer vars statsbidragsansökan har godkänts.
 • Policy kring registerutdrag
  Scoutkårer och distrikt ska begära registerutdrag på alla sina ledare och registrera i Scoutnet när intyget har visats upp. Mer information och instruktioner hur detta går till kommer under våren att skickas ut till kårerna och distrikten.
 • Verksamhetsplanen
  Verksamhetsplanen 2021-2022 ska genomsyra alla delar av vår verksamhet.
  Här kan du läsa Scouternas Verksamhetsplan 2021-2022 >>

  Protokoll från Scouternas stämma 2020 kan du läsa här >>

Uppföljning av motioner

Uppdaterad 20221001

 • MOTION 6: BILDSTÖD - PÅGÅR

Arbetet görs inom ramen för projektet Funka olika. Arbetet kommer att vara klart och användas under Jamboree22. Materialet kommer att finnas i Scoutshop, på scouterna.se, i Aktivitetsbanken etc.

 • MOTION 7: SJUNGA SCHYSST - KLAR

Materialen "Sjunga schyst" och "Schysta lägerbål" finns att hitta i dokumentbiblioteket på Scouternas webbplats. Här hittar du direktlänkar till de båda materialen:
Sjunga schyst
Schysta lägerbål

 • MOTION 9: MOTION OM TALARTIDENS FÖRDELNING MELLAN KÖNEN - KLAR

Ett förslag är framtaget av en mindre arbetsgrupp. Förslaget kommer att vara en del av förutsättningarna för projektgruppen för Demokratijamboreen 2022.

 • MOTION 10: MOTION OM SCOUTERNAS KOMMUNIKATION - PÅGÅR

Scouterna har redan ett arbete igång med att uppdatera kommunikationsplattformen. Motion 10 kommer att tas med i detta arbete. Beräknas vara klart hösten 2022.

 • MOTION 16: TILL MINNE AV 22ND WORLD SCOUT JAMBOREE 2011 - PÅGÅR

Tillsammans med (huvud)motionären utarbetar Scouterna en plan för det fysiska underhållet av monumentet, som i största mån ska bygga på arbetsinsatser från ideella i det geografiska närområdet.

Scouterna gör en inventering av vilket färdigt digitalt material som redan finns om WSJ11 och skapar en webbsajt för detta material.

 • MOTION 17: SCOUTHISTORIK, FJÄRDE ATT-SATSEN - PÅGÅR

Uppdra åt styrelsen att också tillgängliggöra en lagringsplats där kårer och distrikt kan arkivera digitalt material så det inte blir personbundna lokala platser. På sikt kan denna bli sökbar men i nuläget är det ”bara” av yttersta vikt att material såsom protokoll inte försvinner.

 • MOTION 18: MOTION OM NÄR SCOUTERNAS STÄMMA SKA GENOMFÖRAS - KLAR

En utredning har genomförts av en mindre arbetsgrupp. Utredningen är överlämnad till Scouternas styrelse.

 • MOTION 19: SCOUTING FÖR ALLA I PRAKTIKEN - PÅGÅR

Arbetet pågår. Rapportering sker i december 2021.

 • MOTION 20: DAGS FÖR SCOUTERNA ATT TRÄDA FRAM - PÅGÅR

Scouterna har tack vare aktivt politiskt påverkansarbete beviljats särskilt stöd för lokal verksamhet för budgetåret 2022 och tilldelats 20 miljoner som fördelas mellan kårerna. I samband med budgetdebatten har Scouterna hörts flertalet gånger i Riksdagen. Utbildning av nya Unga Talespersoner har genomförts. Tre webinars kring lokalt påverkansarbete har genomförts. Scouterna har haft mycket synlighet i media i samband med COP26.

 • MOTION 22: TRYGGA MÖTEN, ARRANGEMANG OCH VERKSAMHETER, ÄVEN FÖR VUXNA - PÅGÅR

Scouterna utreder möjligheter gällande att-satserna ett och tre. Utredningen ska rapportera till styrelsen senast oktober 2021. Den andra att-satsen ska genomföras och återrapporteras till styrelsen senast vid sammanträde i december 2021.

Implementeringsplan för Eldstaden (Hållbart ideellt) finns och arbete pågår i projektgrupp. Stödmaterial för ideella i kårer och på nationell nivå pilottestades hösten 2021, varefter format tas fram och lanseras under våren 2022. Trygga Möten grupperingen är involverad.

Utvärdering av Demokratijamboree 2020

Här nedan hittar du en sammanfattning av utvärderingen av Demokratijamboree 2020 och en kort uppföljning om vad som händer med besluten från stämman nu.

Om du har frågor om Scouternas stämma 2022 kan du kontakta:

Projektledare

Louise Mörling Otero

louise.morling@scouterna.se

0855506559

Projektledare

Sassa Orebring

sassa.orebring@scouterna.se

0856843253