Anmälan till DJ22 är nu stängd

Anmälan till Scouternas stämma och Demokratijamboree 2022 är nu stängd. Ni som anmält er som ombud och deltagare- Vi ses i Aula Magna 18-20 november 2022!

 

Demokrati

Vilka får åka på demokratijamboree?

Vilka som får åka som ombud bestäms av scoutkårerna, men alla medlemmar är välkomna som vanliga deltagare. Är det första gången du åker? Prata gärna ihop dig med din kår eller scoutledare innan du anmäler dig- många åker tillsammans som en grupp från olika kårer.

Du kan läsa mer i vår FAQ där du hittar svar på vanliga frågor om stämman och arrangemanget Demokratijamboree 2022.

Länk till FAQ för DJ22

För ombud

Här kan du ta del av allt som berör dig som ombud eller om du vill veta mer vad det innebär att vara ombud för din scoutkår.

För dig som är ombud

Handlingar

För att veta vad vi ska rösta om på stämman behövs stämmohandlingar. Handlingarna består av flera olika dokument som tillsammans berättar för oss vad vi behöver ta ställning till. Exempel på handlingar är motioner, propositioner, verksamhetsplan, budget och resultaträkning, förhandlingsordning och dagordning.

Stämmohandlingar