För dig som är ombud

På den här sidan har vi samlat information för dig som är ombud på Demokratijamboree 2022.

Sidan kommer fyllas på löpande ända fram tills stämman drar igång, så surfa gärna in flera gånger innan dess.

Scouternas stämma
Motioner, propositioner, förhandlingsordning, verksamhetsplan och mycket mer

Handlingar till stämman

Vad vore en stämma utan något att rösta om? Här har vi samlat alla dokument du behöver för att kunna förbereda dig inför stämman.

Till stämmohandlingarna
Ändra ombud

Så överlåter kåren ett ombudsskap

Scouternas stämma består av ombud som företräder sin scoutkår/scoutförening. Om ingen från scoutkåren kan delta på stämman, kan kåren välja att överlåta ombudskapet till ett distrikt, en annan kår/scoutförening eller till en samverkansorganisation. Överlåtelsen görs genom att fylla i ett webbformulär som finns på knappen nedan. Formuläret med överlåtelsen skickas in i samband med anmälan till stämman.

Överlåt ombudskap

Omröstning i VoteIT

Själva stämman sker fysiskt på plats i Aula Magna på Stockholms universitet. Motioner och annat kommer diskuteras på Påverkanstorget och själva omröstningen och andra formella delar av stämman  görs i den stora plenumsalen. Som verktyg använder vi VoteIT för digital omröstning. I god tid innan stämman kommer det finnas en länk här med mer information om hur VoteIT fungerar.

Demokrati, ombud, stämma, mandat
Mandatfördelning

Hur många ombud får min kår skicka?

Scouternas stämma består av ombud som företräder scoutkårer. Alla scoutkårer med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar. Kåren bestämmer själva vilka de utser som ombud, så länge de är medlemmar i Scouterna. Scoutkårer som anslutits under 2022 har rätt att utse ett ombud oavsett hur många medlemmar de har.

Hur många ombud varje kår får skicka beskrivs i mandatfördelningen som du hittar via knappen nedan.

Mandatfördelning Scouternas stämma 2022

Frågor?

Skicka ett mail till: demokratijamboree@scouterna.se