Handlingar till Scouternas stämma 2022

Här kommer du kunna hitta alla handlingar till Scouternas stämma 2022. Innehållet på den här sidan uppdateras löpande och senast 18 september kommer alla handlingar finnas upplagda.

Handlingar, handlingar, handlingar

Vad är en handling?

För att veta vad vi ska rösta om på stämman behövs stämmohandlingar. Handlingarna består av flera olika dokument som tillsammans berättar för oss vad vi behöver ta ställning till. Exempel på handlingar är motioner, propositioner, verksamhetsplan, budget och resultaträkning, förhandlingsordning och dagordning.

Du kommer hitta alla handlingar längre ner på denna sida senast 18 september. Då kommer även alla handlingar vara sökbara på den här länken: Scouternas dokumentbibliotek.

Gamla handlingar

Tidigare stämmor

Ibland kan vi behöva titta på handlingar från tidigare stämmor. Du hittar gamla handlingar och dokument på knappen nedan.

Tidigare stämmor

Frågor?

Skicka ett mail till: demokratijamboree@scouterna.se