Handlingar till Scouternas stämma 2022

Här kommer du kunna hitta alla handlingar till Scouternas stämma 2022. Innehållet på den här sidan uppdateras löpande och senast 18 september kommer alla handlingar finnas upplagda.

Handlingar, handlingar, handlingar

Vad är en handling?

För att veta vad vi ska rösta om på stämman behövs stämmohandlingar. Handlingarna består av flera olika dokument som tillsammans berättar för oss vad vi behöver ta ställning till. Exempel på handlingar är motioner, propositioner, verksamhetsplan, budget och resultaträkning, förhandlingsordning och dagordning.

Du kommer hitta alla handlingar längre ner på denna sida senast 18 september. Då kommer även alla handlingar vara sökbara på den här länken: Scouternas dokumentbibliotek.

Dokument som ingår

Dessa 14 dokument ingår i handlingarna till Scouternas stämma 2022:

 • Inledning till handlingarna DJ22
 • Mötesformalia Dagordning DJ22
 • Förhandlingsordning DJ22
 • Godkännande av 2020 och 2021 års verksamhet
 • Verksamhetsberättelse 2020
 • Årsberättelse 2021
 • Fastställande av balans- och resultaträkning samt ansvarsfrihet DJ22
 • Verksamhetsplan 2023-2024 DJ22
 • Beslutande av verksamhetsplan och budget
 • Propositioner DJ22
 • Motioner med styrelsens slutgiltigt beslutade svar DJ22
 • Valberedningens förslag DJ22
 • Bekräftelse av val av revisionsbyrå DJ22
 • Stämmospråk DJ22

Handlingar till DJ22

Inga resultat

Gamla handlingar

Tidigare stämmor

Ibland kan vi behöva titta på handlingar från tidigare stämmor. Du hittar gamla handlingar och dokument på knappen nedan.

Tidigare stämmor

Frågor?

Skicka ett mail till: demokratijamboree@scouterna.se