Årsmöte syrisk ortodoxa scouter utanför örebro

Så gör du ditt förslag till en motion

Alla medlemmar har rätt att lämna förslag till Scouternas stämma. Dessa förslag kallas motioner. Under stämman röstar ombuden på de olika motionerna.

Vi har nu tagit emot alla motioner för stämman 2022. Senast 18 september kommer du hitta alla motioner tillsammans med andra dokument under Handlingar, se länk längre ner på denna sida.

Motionera

Här skickar du in din motion

Vi tar inte längre emot motioner för stämman 2022. Vad gör du då med alla dina kloka tankar och förslag till hur vi kan göra Scouternas verksamhet bättre? Det finns flera sätt för dig att påverka. Exempelvis kan du fila på ditt förslag och spara det till Scouternas nästa stämma, 2024. Du kan även diskutera förslaget med din scoutledare, eller ta upp det på din kårs nästa årsmöte eller stämma. Du kan även vända dig till ditt scoutdistrikt och ta upp frågan där.

Vi får in motioner som handlar om både små och stora saker. Ibland är det sånt vi redan jobbar med. Du kan alltid maila Scouternas kansli och ställa en fråga om du vill veta mer innan du gör ditt förslag till en motion. Du kan maila både info@scouterna.se eller motionsstod@scouterna.se.

Vad händer efter att jag skickat in min motion?

Scouternas styrelse kommer också att lägga förslag, som kallas propositioner. Inskickade motioner och propositioner bildar tillsammans med till exempel årsredovisning och valberedningens förslag stämmans handlingar. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på knappen nedan senast 18 september 2022. Under stämman kommer ombuden rösta på de olika motionerna och propositionerna.

Till stämmohandlingarna

Frågor?

Skicka ett mail till: motionsstod@scouterna.se