Övningsmotionera

Ibland kan det vara klurigt att skriva en motion. I formuläret nedan kan du öva dig på att skriva din motion och skicka den till dig själv för granskning. När du sedan känner dig nöjd med din motion kan du skicka in den via det riktiga formuläret som du hittar på den här länken: Skicka in din motion till stämman. 

Behöver du hjälp? Skicka ett mail till motionsstod@scouterna.se

Här skriver du en övningsmotion

Beskriv nuläget och varför du skriver din motion. Varför behöver ditt förslag genomföras? Rekommenderad maxlängd: 100 ord
Vad är det du vill införa eller förändra? Hur kommer det lösa problemet eller förändra till det bättre? Vad gör det för skillnad för Scouterna som organisation, kåren eller den enskilda medlemmen? Rekommenderad maxlängd: 200 ord
Skriv ditt konkreta förslag (utan motiveringar och skriv förslaget så meningen kan börja med ordet "att"). Du kan skriva ett eller flera “att”-förslag till varje motion. Ombuden röstar sedan om motionen på stämman. Exempel på förslag: att det ska serveras gratis kaffe eller te på alla Scouternas arrangemang. 1. Jag föreslår därför att:
Här sammanfattar du vad din motion handlar om och vad du föreslår. Rekommenderad maxlängd: 75 ord.
Ange för- och efternamn samt scoutkårstillhörighet.