Foto: Magnus Fröderberg

Överlåta ombudskap för Scouternas stämma

Om det ombud kåren valt inte har möjlighet att delta under stämman går det att överlåta ombudskapet till någon annan. Fyll i formuläret nedan om du behöver göra en överlåtelse.

Det går att överlåta ombudskapet till en annan person i samma kår, eller i en annan kår, så länge det nya ombudet är medlem i Scouterna.

För dig som är ombud

Här kan du hitta det mesta du behöver veta som ombud. Hur det funkar, vad du förväntas göra och hur du förbereder dig.

Information för ombud

Att överlåta ombudskap

Att överlåta ombudskap innebär att en person inom organisationen som inte är medlem i scoutkåren kan representera kårens röst på Scouternas stämma. Det är därför viktigt att ni förbereder er representant innan stämman så att den på bästa sätt kan göra just er kårs röst hörd.

När ett ombudskap överlåts kommer kontaktpersoner i scoutkårer som överlåter ombud och som får ombud överlåtna till sig få information om detta. Även medlemmar i projektgruppen för Demokratijamboree 2022 kommer få samma information.

Att representera en annan scoutkår

Att vara ombud för en annan kår innebär inte att du byter identitet. Du är fortfarande du, och du är medlem i din kår, distrikt eller samverkansorganisation. Att representera en annan kårs röst innebär att du röstar för den kåren, men skriver under med ditt eget namn och tillhörighet under stämman.

Överlåtelse av ombudskap till Scouternas stämma 2022

Den förening som ni valt ska representera er röst på Scouternas stämma, kan till exempel vara scoutkår, scoutdistrikt eller samverkansorganisation.