Foto: Magnus Fröderberg

Överlåta ombudskap för Scouternas stämma

Om det ombud kåren valt inte har möjlighet att delta under stämman går det att överlåta ombudskapet till någon annan. I samband med att anmälan öppnar kommer det finnas ett formulär på den här sidan som kåren fyller i.

Det går att överlåta ombudskapet till en annan person i samma kår, eller i en annan kår, så länge det nya ombudet är medlem i Scouterna.

För dig som är ombud

Här kan du hitta det mesta du behöver veta som ombud. Hur det funkar, vad du förväntas göra och hur du förbereder dig.

Information för ombud