Demokratijamboree 2018

Vanliga frågor om Demokrati­jamboree

Här hittar du svar på vanliga frågor om Demokratijamboree 2024 som i år arrangeras på Elmia i Jönköping 16-17 november.

Sidan uppdateras löpande.

Saknar du något? Maila oss på demokratijamboree@scouterna.se

Anmälan

Vi räknar med att sluta senast 15.30. Efter det kan du boka din hemresa.

Även om din kår endast har ett mandat på stämman är det helt okej att skicka med en extra person från kåren som observatör. I annat fall kan du prata med en grannkår om de också har ett ombud som du kan åka tillsammans med, eller med ditt distrikt eller samverkansorganisation. Du behöver inte oroa dig för att bli ensam!

Stämman är helt fysisk och du kan inte delta i omröstningarna på distans.

Vill du bo på golvförläggning anger du det i anmälan. Golvförläggningen sker på Rosenlundsskolan, 350 kr för två nätter inklusive frukost, Scouterna har också avtal med Scandic Elmia, i närheten finns även Villa björkhagen camping som erbjuder både campingplatser och stugor.

Om du är under 26 år är deltagaravgiften 540 kronor. Om du är 26 år eller äldre kostar det 940 kronor. I deltagaravgiften ingår tillgång till hela Demokratijamboreens programinnehåll, kvällsunderhållning, kaffe och fika, lunch under lördag/söndag och middag med dessert på lördagen. Det är samma pris för ombud som för dig som är deltagare. Kostnader för resa, boende och frukost ingår inte i avgiften. Om du bara vill komma till stämman för att rösta/lyssna på de demokratiska delarna av mötet och inte delta i övrigt programinnehåll kan du anmäla dig som dagsbesökare/dagsombud för 0 kronor. Då ingår inget kaffe, fika eller annan förtäring och inte heller kvällsunderhållning och aktiviteter efter att stämman avslutats.

Alla scoutkårer med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar. Som ett exempel har en kår med 234 medlemmar rätt att utse tre ombud. Alla ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Kåren bestämmer själva vilka de utser som ombud.

Respektive scoutkår bestämmer vilka som ska representera kåren under stämman. Det går att delta både som ombud (då får du rösta) eller som deltagare (du får vara med på allt under arrangemanget, men du får inte rösta. Prata ihop er i kåren om det är ombuden och deltagarna själva som anmäler sig, eller om någon från kåren anmäler alla som ska åka samtidigt.

Anmälan sker i Scoutnet.

Program

Efter middagen på lördagen avslutas programmet på Elmia och alla bjuds in till en kvällsaktivitet som kommer hållas på Rosenlundsskolan där golvförläggningen är.

Fler frågor?

Skicka ett mail till: demokratijamboree@scouterna.se