Årsmöte syrisk ortodoxa scouter utanför örebro

Så gör du ditt förslag till en motion

Alla medlemmar har rätt att lämna förslag till Scouternas stämma. Dessa förslag kallas motioner. Under stämman röstar ombuden på de olika motionerna.

Du kan skicka in motioner fram till 2 augusti 2024.

Här skickar du in din motion

Vad har du för kloka tankar och förslag till hur vi kan göra Scouternas verksamhet bättre? Det finns flera sätt för dig att påverka. Exempelvis kan du fila på ditt förslag till en motion och skicka in det via knappen nedan. Du kan även diskutera förslaget med din scoutledare, eller ta upp det på din kårs nästa årsmöte eller stämma. Du kan även vända dig till ditt scoutdistrikt och ta upp frågan där.

Vi får in motioner som handlar om både små och stora saker. Ibland är det sånt vi redan jobbar med. Du kan alltid maila Scouternas kansli och ställa en fråga om du vill veta mer innan du gör ditt förslag till en motion. Du kan maila både info@scouterna.se eller motionsstod@scouterna.se.

Skicka in din motion

Vad händer efter att jag skickat in min motion?

Scouternas styrelse kommer också att lägga förslag, som kallas propositioner. Inskickade motioner och propositioner bildar tillsammans med till exempel årsredovisning och valberedningens förslag stämmans handlingar. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på knappen nedan senast 15 september 2024. Under stämman kommer ombuden rösta på de olika motionerna och propositionerna.

Stämmohandlingar och dokument

Frågor?

Skicka ett mail till: motionsstod@scouterna.se