Skicka in din motion till Scouternas stämma 2024

Här kan du skicka in din motion för Demokratijamboree 2024.

Har du frågor? Maila motionsstod@scouterna.se så hjälper vi dig.

Tips innan du skickar in din motion

  • Fundera på vilken förändring du vill ha i Scouterna och på vilket sätt det kan förändras 
  • Tänk igenom om det du vill förändra mest handlar om något på lokal nivå (i din kår), i ditt distrikt, samverkansorganisation eller nationellt. De frågor som beslutas om på Scouternas stämma är de som gäller alla kårer och på nationell nivå 
  • Om du vill ha hjälp med att formulera din motion eller funderar på om motionen skickas till rätt nivå i Scouterna, kontakta motionsstod@scouterna.se så får du hjälp från Scouternas demokratigrupp 

Skicka in din motion

Beskriv nuläget och varför du skriver din motion. Varför behöver ditt förslag genomföras? Rekommenderad maxlängd: 100 ord
Vad är det du vill införa eller förändra? Hur kommer det lösa problemet eller förändra till det bättre? Vad gör det för skillnad för Scouterna som organisation, kåren eller den enskilda medlemmen? Rekommenderad maxlängd: 200 ord
Skriv ditt konkreta förslag (utan motiveringar och skriv förslaget så meningen kan börja med ordet "att"). Du kan skriva ett eller flera “att”-förslag till varje motion. Ombuden röstar sedan om motionen på stämman. Exempel på förslag: att det ska serveras gratis kaffe eller te på alla Scouternas arrangemang.
Här sammanfattar du vad din motion handlar om och vad du föreslår. Rekommenderad maxlängd: 75 ord.
Ange för- och efternamn samt scoutkårstillhörighet.

Frågor?

Kontakta oss gärna på motionsstod@scouterna.se.