Arrangemang

Förvaltningsmöte 2023

De år Scouterna inte har stämma har vi i stället ett förvaltningsmöte. På förvaltningsmötet fattas beslut om resultat- och balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för Scouternas styrelse. I år kommer förvaltningsmötet genomföras digitalt, den 19 november 2023 kl. 10:00-12:00. Klockan 13:00-14:30 fortsätter dagen med en workshop. Enligt stadgarna kan ombud och övriga roller i förvaltningsmötet delta i debatten, men endast ombud kan rösta. För övriga medlemmar blir mötet tillgängligt att se och lyssna på.

Förvaltningsmöte 2023

Kontakta mig om du undrar något

Fakta

Arrangör

Scouterna

Datum

19 nov 2023

Plats

Plats ej bestämd

Kostnad

Ombud 0 kr

Ansök här

För dig som är

Utmanare 15-18 år

Rover 19-25 år

Ledare och kår