Kurs

Anpassat ledarskap fördjupning

Anpassat ledarskap fördjupning ger dig fördjupade kunskaper och förmåga att anpassa ditt ledarskap till barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom ADHD eller autism. Utbildningen ger dig nya insikter om hur du som ledare kan använda dig av strategier och verktyg för att inkludera ännu fler, utifrån principen om allas lika värde och barns rätt till en meningsfull fritid. Utbildningen ger dig som deltagare förståelse för hur det anpassade ledarskapet kompletterar Scouternas pedagogik.

Målgrupp och förkunskap

Utbildningen Anpassat ledarskap fördjupning riktar sig till dig som är ledare för barn och unga. För att kunna ta till dig utbildningens innehåll behöver du kunna reflektera kring ditt ledarskap och ledarroll, och kunna koppla till dina erfarenheter som ledare. Därför är det bra om du varit aktiv ledare under minst ett år när du deltar i en kursomgång. 

Anpassat ledarskap finns på grundnivå och fördjupningsnivå. Grundnivån är webbutbildningen Anpassat ledarskap. För att delta på den fysiska utbildningen Anpassat ledarskap fördjupning behöver du nyligen ha gått Anpassat ledarskap webbutbildning.

Kursplats

Lisebergsbyn, Olbersgatan 9, Göteborg

Upplägg

Denna kursomgång hålls under en helg. Incheck och välkommen på fredag kväll. Själva kursen startar lördag morgon. Mer info kommer till antagna deltagare.

Kring deltagarkostnad och boende

Denna kursomgång har en reducerad avgift för deltagare, och bekostas delvis av Scouternas projekt "Funka olika i friluftslivet". Den lägre kostnaden är till för att möjliggöra för fler att gå kursen.

Alla deltagare bor i dubbelrum, med separata sängar.

Reseersättning

Om en deltagares resor kostar över 800 kronor finns möjlighet att få mellanskillnaden bekostad av projektet "Funka olika i friluftslivet". Mer information om utlägg för resor kommer till antagna deltagare. Glöm inte spara kvitton för resorna!

Kontakta mig om du undrar något

Marie-Louise Lövgren

ml.lovgren@gmail.com

0702009557

Fakta

Arrangör

Nationella utbildningar

Datum

7–9 okt 2022

Åldersgräns (min)

18

Kostnad

Deltagaravgift 400 kr

Min antal deltagare

8

Max antal deltagare

30

Ansökan

Ansökan öppen 17 feb–31 aug 2022

Ansök här

För dig som är

Rover 19-25 år

Ledare och kår