Kurs

Anpassat ledarskap fördjupning

Anpassat ledarskap fördjupning ger dig fördjupade kunskaper och förmåga att anpassa ditt ledarskap till barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom ADHD eller autism. Utbildningen ger dig nya insikter om hur du som ledare kan använda dig av strategier och verktyg för att inkludera ännu fler, utifrån principen om allas lika värde och barns rätt till en meningsfull fritid. Utbildningen ger dig som deltagare förståelse för hur det anpassade ledarskapet kompletterar Scouternas pedagogik.

Anpassat ledarskap fördjupning

Målgrupp och förkunskap

Utbildningen Anpassat ledarskap fördjupning riktar sig till dig som är ledare för barn och unga. För att kunna ta till dig utbildningens innehåll behöver du kunna reflektera kring ditt ledarskap och ledarroll, och kunna koppla till dina erfarenheter som ledare. Därför är det bra om du varit aktiv ledare under minst ett år när du deltar i en kursomgång. 

Anpassat ledarskap finns på grundnivå och fördjupningsnivå. Grundnivån är webbutbildningen Anpassat ledarskap. För att delta på den fysiska utbildningen Anpassat ledarskap fördjupning behöver du nyligen ha gått Anpassat ledarskap webbutbildning.

Kursplats

Scouternas kansli, Örnsberg, Stockholm

Upplägg

Denna kursomgång hålls under en helg. Kursen startar lördag morgon. Mer info kommer till antagna deltagare.

Boende

Under kurshelgen kan du välja att ordna eget boende, bo hemma, dela ett vandrarhemsrum med en annan person, eller bo i eget vandrarhemsrum.

Boendet är Zinkensdamm Urban Garden. Lakan, handduk och frukost (lördag och söndag) ingår på vandrarhemmet. Delat badrum och toalett i korridoren.

Deltagaravgiften varierar beroende på vilka önskemål du anger i ansökan.

Kring deltagaravgiften

- 2000 SEK - boende i delat vandrarhemsrum, 2 personer per rum (standardval) - 1200 SEK - bor hemma/ordnar eget boende - 2800 SEK - bor i eget vandrarhemsrum

Alla måltider från lördag frukost till söndag lunch ingår i avgiften.

Ofta står ditt scoutdistrikt eller din scoutkår för avgiften. Kolla med din scoutkår vad som gäller för dig. Resor till och från kurshelgerna ingår inte i kurskostnaden.

Det finns möjlighet att söka pengar från Scouternas utbildningsfond för att täcka kostnader både för själva deltagaravgiften och andra omkostnader, till exempel resor.

Kontakta mig om du undrar något

Fakta

Arrangör

Nationella utbildningar

Datum

11–12 nov 2023

Plats

Stockholm, Sverige

Åldersgräns (min)

18

Kostnad

Deltagaravgift (delat boende 2 per vandrarhemsrum) 2 000 kr

Min antal deltagare

8

Max antal deltagare

30

Ansökan

Ansökan öppen 18 jun–15 okt 2023

Ansök här

För dig som är

Rover 19-25 år

Ledare och kår