Kurs

Friluftsledarkurs Sommarfjäll del 1

Sommarfjäll del 1 bygger på valda delar ur Fjällsäkerhetsrådets normer för fjälledare och har i syfte att ge deltagaren den nödvändigaste kunskapen för vistelse i fjällmiljö. Kursen använder sig av upplevelsebaserad inlärning och deltagaren tillbringar majoriteten av kursveckan utomhus där övernattningsmoment på kalfjället förekommer. Under kursveckan får deltagaren den nödvändigaste kunskapen och säkerhetstänk för leda en grupp sommartid.

Friluftsledarkurs Sommarfjäll del 1

Vi har platser kvar! Ansökan är öppen och antagning sker löpande.

Kursbeskrivning

Denna kurs riktar sig främst till dig som vill utveckla ditt ledarskap och förmåga att leda en grupp i fjällmiljö under barmarkssäsongen. Fokus ligger på kunskapsinhämtning som ger deltagaren den nödvändigaste kunskapen och säkerhetstänk för leda en grupp sommartid. Utbildningen innehåller även friluftsteknik kopplat till barmarksfjället. Även de som vill utveckla sina personliga färdigheter i friluftskunskap har vinning av kursen.

Kursveckan innehåller teoretiska delar inomhus och teoretiska/ praktiska kursmoment i fjällmiljö där upplevelsebaserad inlärning tillämpas. Majoriteten av kursveckan tillbringas utomhus där övernattningsmoment på kalfjället förekommer.

Exempel på innehåll: - Lägerplats, Bivack, och Nödbivack - Orientering och förflyttning - Ledarskap/ Leda en grupp i fjällmiljö - Första hjälpen i terräng

Behörighet

Detta för att få en givande och lärorik kurs och kunna lägga fokus på kursmomenten.

Önskvärt: - Genomfört någon ledarutbildning inom Scouterna eller annan organisation. Bör: - Ha tidigare erfarenhet av att vandra i fjällmiljö i privat sällskap/på egen hand. Skall: - Ha en god kondition för att kunna vandra i kuperad terräng med tung packning.

Kring kostnader

I kursavgiften ingår mat, logi, gemensam utrustning (såsom tält, kök, fjällsäkerhetsutrustning). Resor till och från kursen ingår inte. Ibland står ditt scoutdistrikt eller din scoutkår för avgiften.

Det finns möjlighet att söka pengar från Scouternas utbildningsfond för att täcka kostnader både för själva deltagaravgiften och andra omkostnader, till exempel resor.

Kontakta mig om du undrar något

Alexander Brunnegård

fjallkurserna@scouterna.se

Fakta

Arrangör

Nationella utbildningar

Datum

7–14 jul 2023

Plats

Plats ej bestämd

Åldersgräns (min)

17

Åldersgräns (max)

60

Kostnad

Deltagaravgift (kost, logi, gemensam utrustning ingår) 3 800 kr

Max antal deltagare

15

Ansökan

Ansökan öppen 27 nov 2022 – 31 maj 2023

Ansök här

För dig som är

Rover 19-25 år

Ledare och kår