Kurs

Friluftsledarkurs Vinterfjäll 1

Vinterfjäll del 1 bygger på valda delar ur Fjällsäkerhetsrådets normer för fjälledare och har i syfte att ge deltagaren den nödvändigaste kunskapen för vistelse i fjällmiljö på vintern. Kursen är använder sig av upplevelsebaserad inlärning och deltagaren tillbringar huvuddelen av veckan på kalfjället med ett par nätter utomhus.

Förkunskap

För att få en givande och lärorik kurs bör deltagaren har genomfört kursen Sommarfjäll (del 1) eller har kunskaper motsvarande Sommarfjäll del 1 lärandemål. Vidare krävs att du har god kondition, samt viss erfarenhet av turskidor/ längdskidor. Detta för att kunna lägga fokus på kursmomenten.

Urval

För att få till en god sammansättning av deltagare till kursen så kommer ett urval av ansökningarna att genomföras. Syftet med att genomföra ett urval är i första hand för att upprätthålla en god säkerhet när vi genomför tur på fjället. I andra hand är det för att uppnå en god utbildningsmiljö där utbyte av erfarenhet och dialog fördjupar lärandet.

Urvalet genomförs av kursteamet som en sammanvägd bedömning av varje ansökning utifrån kompetens, erfarenhet och förmåga till färder i fjällmiljön under vintertid.

Lärande aktiviteter

Kursen innefattar bl.a fjäll och lavinsäkerhet, säker färdväg, bivack, sjukvård.

- Lära sig friluftsteknik och säkerhet knutet till vinterfjället. - Introduktion till ledarskapet knutet till fjällmiljön. - Ge grundläggande kunskap och färdighet för att vistas säkert i fjällmiljö vintertid.

Ett fåtal delar av utbildningen sker på distans online utanför kursveckan.

SISTA ANMÄLNINGSDAG 2022-01-28

För mer information

- fjallkurserna.scout.se - mullfjallsstationen.scout.se

Kontakta mig om du undrar något

Fakta

Arrangör

Nationella utbildningar

Datum

26 mar – 2 apr

Åldersgräns (min)

17

Åldersgräns (max)

60

Kostnad

Deltagaravgift 3000.00

Min antal deltagare

8

Max antal deltagare

15

Anmälan

Anmälan öppen 13 okt 2021 – 28 jan 2022

Ansök här

För dig som är

Rover 19-25 år

Ledare och kår